17.e. Rådgivning og vejledning til medlemmer i ledelsespositioner

Bestyrelsen forpligtes til i den kommende generalforsamlingsperiode at indgå i realitetsforhandlinger med relevante AC-organisationer om etablering af et samarbejde om at kunne yde rådgivning og vejledning til medlemmer i ledelsespositioner.

Det har vi gjort

Efter aftale med ledersektionen er opgaven blevet løst med mere kommunikation om de aktiviteter for ledere, som sekretariatet faktisk allerede tilbød.

I nyhedsbrev den 15. december 2015 blev der bragt følgende nyhed om forskellige tiltag på lederområdet:

Ledersektion: Du er automatisk medlem af ledersektionen, hvis du har oplyst i Mit DP, at du er leder. Sektionens styrelse hører gerne fra dig, hvis du har ideer til en temadag eller et fyraftensmøde, eller vil være med til at arrangere et. Kontakt sektionens styrelse på mail: hanne.faurschou@glostrup.dk.

Kurser: Se alle arrangementer i vores kursuskatalog. Her finder du både kurser, der er udviklet af DP og mange af de arrangementer og tiltag, som lanceres af aktive og frivillige medlemmer i foreningen i kredse, sektioner og selskaber.

Nyhedsbrev: Hold dig opdateret om foreningens mange kurser og arrangementer for ledere via Leder-Nyt. Du modtager automatisk nyhedsbrevet, når du via mit DP har oplyst, at du er leder.

Mentorordning: Dansk Psykolog Forening har med stor succes kørt mentorordning for ledere. I 2016 planlægger vi at iværksætte nye mentorforløb. Mentorordningen er et match mellem erfarne ledere og nye ledere. Er du erfaren leder med over tre års erfaring og har du lyst til at hjælpe en yngre leder, så tøv ikke med at melde dig som mentor i 2016. Læs mere om mentorordning

Hertil har foreningen flere tilbud også i samarbejde med andre organisationer.

En medlemsundersøgelse har vist, at den personlige relation og netværk har stor betydning for vores medlemmer. Se også citaterne til højre på siden.

Efter jeg er blevet leder, har jeg fået en personlig kontakt til en konsulent i foreningen. Det er personen – det at jeg har en navngiven konsulent – som kender netop mit område, der har været betydningsfuldt. (…) Også fordi jeg har enorm stor tiltro til min konsulent.

Leder, Kommune

Alle tilbud til ledere

– fremgår også andetsteds her på hjemmesiden:

 • Rådgivning og vejledning i forbindelse med løn- og ansættelsesvilkår – herunder resultatkontrakter og åremålsansættelser
 • Rådgivning og vejledning i forbindelse med udarbejdelse af direktør- og chefkontrakter
 • Løneftersyn for både privat og offentlig ansatte ledere på grundlag af DP’s lønstatistikker og andre relevante statistikker
 • Forhandling af løn ved ansættelse i den offentlige sektor
 • Forhandling af årlig løn i den offentlige sektor
 • Rådgivning, vejledning og forhandling ved egen seniorordning, fratrædelse og afsked
 • Karriererådgivning og kompetenceudvikling
 • Rådgivning om generelle ledelsesmæssige problemstillinger
 • Nyhedsbrev til ledere
 • Mentorprogram – i samarbejde med Forbundet Kommunikation og Sprog
 • Morgenmøder for ledere om ledelsesmæssige emner
 • Årlig lederdag i samarbejde med andre akademiske organisationer
 • Konsulenter der alene varetager dine interesser

Se mere på ledersiderne her.

(…) På et tidspunkt blev jeg i et mentorforløb i foreningen matchet med en psykolog i en toplederstilling. Der oplevede jeg, at foreningen heppede på mig. Min mentor var også en vigtig byggesten. Jeg kan huske, hun sagde: ”Det kan du sagtens! ” og da der så gik noget tid, og jeg ikke kom videre, sagde hun til mig: ”Ej nu må du handle. Nu kan vi ikke sidde og tale mere om det.”

Leder, privatansat

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge