17. Psykologkampagnen fortsætter indtil næste generalforsamling – denne gang med fokus på jobskabelse inden for det offentlige.

De næste 10 år forventer vi en nettotilvækst i antallet af psykologer på op mod 3.000. Væksten skyldes både, at der uddannes flere psykologer i disse år og at psykologerne generelt forbliver længere på arbejdsmarkedet. Det betyder, at der er behov for at arbejde aktivt med jobskabelsen.

Det offentlige område er også under hastig forandring. For der er pres på kommunerne, der skal kunne levere velfærdsydelser til stadig flere mennesker med de samme eller færre ressourcer. Samtidig med at der også er opgaveglidning eller nye samarbejdspartnere inden for mange af de kommunale områder.

Det skal Dansk Psykolog Forening udnytte som et udgangspunkt for kommende strategiske indsatser”.

HOVEDFORMÅL FOR KAMPAGNEN VAR

  • “Skabe grobund for nye/bredere arbejdsmarkeder til psykologer på det offentlige område.
  • Sikre flere offentlige stillinger til psykologer.
  • Sikre en bedre faglig platform for psykologernes arbejde i den offentlige sektor.
  • Styrke dialogen i Dansk Psykolog Forening mellem foreningen centralt og de decentrale enheder.
  • Arbejde for mere forskning i og dokumentation af psykologers kompetencer og arbejdsfelter på det offentlige område”.

Det har vi gjort

Kampagnen blev født på Generalforsamling 2014

“Lad os lave en psykologkampagne til!”

Med de ord blev forslaget om Psykologkampagnen version 2.0 fremsat på selve generalforsamlingen i 2014. Hittet på af nogle få og stemt hjem af en begejstret forsamling, som netop havde frydet sig over fortællingen om sidste periodes Psykologkampagne, der banede vejen for psykologerne på det private arbejdsmarked.

Den nye kampagne skulle banke døre ind på det offentlige arbejdsmarked, og det mødte opbakning hos de fremmødte psykologer, hvor mange fra det daglige arbejde kunne fortælle om utilstrækkelige kommunale indsatser, der kunne blive så meget mere kvalificerede, hvis psykologerne blev taget mere med på råd.

Efter generalforsamlingen kom så konkretisering, operationalisering – og ikke mindst prioritering mellem de mange forskellige intentioner, som hvert enkelt medlem havde i baghovedet, da de stemte ja til en ny kampagne.

Læs mere om, hvordan bestyrelsen og projektmedarbejderne ved hjælp af analyser og eksperter fik tilrettelagt en kampagne, der i fire spor fulgte de mål, bestyrelsen havde vedtaget.

VIDEO

Hør projektleder Line Fleckenstein Andersen fortælle om Psykologkampagnen.

Kampagnens fire indsatsområder

Kampagnen satte fokus på fire af mange mulige indsatsområder, hvor psykologer kan gøre en stor forskel i kvaliteten for de berørte: PPR, MISBRUGBESKÆFTIGELSE,  og ÆLDRE.

Projektledelsen analyserede de fire fokusområders aktuelle politiske interesser på området, jobindhold og -åbninger for psykologerne samt forskning og lovgivning.

Psykologkampagnen II

Kampagnens ekspertgrupper

Analyserne blev kvalificeret i de ekspertgrupper, som Psykologkampagnen havde etableret under hvert område. Kampagnens ekspertgrupper bestod af hver fem fagpersoner, der tilsammen repræsenterede både forsknings- og praktisk erfaring.

De fire ekspertgrupper har haft en særdeles vigtig funktion i Psykologkampagnen med at kvalificere projektledelsens overvejelser og beslutninger.

Du finder ekspertgrupperne her. Analyserne finder du under hvert indsatsområde.

Kampagnens fire målgrupper

I kampagnens levetid har vi arbejdet med forskellige målgrupper og deraf også mange forskellige initiativer. Se kampagnens arrangementer her.

Psykologerne

Mange psykologer en fasttømret mening om, hvad en “rigtig” psykolog er.

Hør en række psykologer indenfor de fire offentlige indsatsområder fortælle om deres job.

Mød dem her.

Politikere og beslutningstagere

Psykologer kan i den grad bidrage til at løse velfærdsudfordringerne.

Vi har gjort psykologernes kvalifikationer synlige overfor beslutningstagere på det offentlige arbejdsmarked.

Se kampagnens arrangementer.

Kommunale ledere og chefer

De kommunale chefer er meget lydhøre overfor psykologernes stærke faglighed.

Vi har vist de kommunale chefer, hvad de kan vinde ved at ansætte psykologer.

Se pjecer om: Ældre, Misbrug og Beskæftigelse.

Offentligheden

Kampagnen har også haft fokus på kommunikation til offentligheden.

Vi har via pressehistorier og strategiske relationer med vigtige parter synliggjort behovet for psykologer i det offentlige.

Se mere her.

Kampagnens anbefalinger

På baggrund af de erfaringer, vi har opnået via Psykologkampagnen 2, skal Psykologforeningen fremover være opmærksom på at understøtte de mange psykologer, der søger nye jobveje.

Psykologkampagnen har sat en bevægelse i gang om at få psykologer til at afsøge nye, uprøvede arbejdsområder for psykologer. Vi har undervejs kaldt dem pionerer. Deres viden og erfaring er vigtig for fremtidens psykologer, og vi skal være dygtige til at yde dem både rådgivning og tilbyde dem netværksmuligheder, så de ikke føler sig isolerede.

I forhold til offentligt finansieret kompetenceudvikling på de fire fokusområder vil det være relevant at følge op med en målrettet indsats for at etablere partnerskaber med Kommunernes Landsforening om kvalificering af indsatsen gennem uddannelse af psykologerne på områderne.

Det har været svært at trænge igennem med sådan et behov lige nu, hvor kommunernes budgetter er så pressede, men særligt på  misbrugsområdet, ældreområdet og PPR-området har vi nu nogle vigtige relationer at pleje i forhold til denne dagsorden. Og selv om vi ikke i de  næste to år kommer til at fejre nye offentligt finansierede efteruddannelser, så har vi fået gjort så mange interessenter opmærksom på psykologernes faglighed og kompetencer, at der alligevel er grund til optimisme.

Arbejdsmarkedet for psykologer forandrer sig fortsat i de kommende år, og der er ikke alene behov for, at Psykologforeningen arbejder for at skabe nye job, men også har et vedvarende blik på psykologfagligheden og dens rammer og vilkår. Det spirende nye samarbejde med universiteterne, som Psykologkampagnen har ført til, kan blive et vigtigt skridt i denne retning.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge