3. Arbejde for en bredere forståelse af evidens som udgangspunkt for kvalitet i psykologisk behandling

Relevante indsatser: Arbejde for, at kliniske beslutninger træffes på et videnskabeligt grundlag på baggrund af en integration af den bedste forskning, kombineret med klinisk ekspertise og klientens præferencer, herunder at erklæring for evidensbaseret praksis implementeres som grundlaget for psykologisk behandling i kliniske sammenhænge.

Det har vi gjort

Vi har benyttet enhver anledning til at påpege, at Dansk Psykolog Forenings evidenserklæring skal implementeres i det praktiske arbejde. Det har bl.a. ført til, at Danske Regioner er indstillet på at indskrive erklæringen i praksisoverenskomsten.

Vi har desuden til stadighed i det politiske arbejde redegjort for, at det dominerende metodefokus er en utilstrækkelig måde at forholde sig til kvalitet i psykologers arbejde.

Læs mere under de faglige retningslinjer om Dansk Psykolog Forenings principerklæring om evidensbaseret psykologisk praksis.

Formålet med Dansk Psykolog Forenings evidenserklæring er at forbedre den psykiske sundhed i befolkningen ved at fremme psykologisk praksis af høj kvalitet.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge