8. Arbejde for udvidelse af antallet af ydernumre til kvalificerede selvstændige psykologer på praksisoverenskomstens område

Relevante indsatser: Arbejde for udvidelse af økonomisk ramme og/eller henvisningsårsager med henblik på flere ydernumre. Fortsætte det gode samarbejde og den tætte kontakt til Danske Regioner samt udbygge dialog og samarbejde med patientforeningerne.

Det har vi gjort

Vi havde ved overenskomstfornyelsen 2015-2016 atter temaet om flere ydernumre med til forhandlingsbordet hos Danske Regioner. Men rammens størrelse og antallet af ydere hænger helt tæt sammen, og da rammen ikke blev forøget denne gang, er det heller ikke muligt at få oprettet flere ydernumre i denne omgang.

Det er derfor en opgave, som vi fortsat kæmper for, da der er behov for et bedre tilbud til borgerne og dermed for flere ydere.

Vi har samtidig medvirket til at samle en række aktører indenfor det psykiske og psykiatriske område, blandt andet nogle bruger- og pårørendeorganisationer samt fagforeninger, for at stå stærkere i kampen om sundhedsbudgetterne, herunder også den økonomiske ramme for psykologordningen. Det uformelle netværk er ved at tage endeligt form ud fra erfaringen om, at kun ved at stå sammen kan der rokkes ved den dominerende rolle somatikken spiller i sundhedsvæsenet.

Der er brug for flere ydernumre til psykologerne. Behovet afspejles tydeligt af, at pengene til ordningen bliver brugt hver eneste gang.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge