9. Arbejde for en modernisering af praksisoverenskomsten

Relevante indsatser: Med afsæt i moderniseringsarbejdet og -rapporten få ændret praksisoverenskomsten på en række meget væsentlige områder, fx sikre brugbare modeller for kapacitet og økonomistyring, få implementeret mere videnskabelighed og evidens på området, få udviklet modeller for mere offentlig finansieret kompetenceudvikling og faglig opkvalificering af psykologerne på overenskomstområdet og finde modeller for styrkelse af psykologernes samarbejde med andre sundhedspersoner, herunder samarbejde på tværs af sektorer.

Det har vi gjort

Vi har haft stor gavn af at involvere en lang række medlemmer i at komme med væsentlige faglige input til arbejdet med den evaluering af psykologordningen, der blev gennemført, og vi kan nu i evalueringen se, at Sundhedsstyrelsen anbefaler , at der etableres en specialpsykologuddannelse i almen klinisk psykologi.

Moderniseringsopgaven søges fortsat løst ved overenskomstforhandlingerne om fornyelse af praksisoverenskomsten, hvor vi lige nu bl.a. arbejder hårdt for væsentlige overenskomsttemaer som økonomistyring, videnskabelighed, kompetenceudvikling og sammenhængende sundhedsvæsen.

Forhandlingerne om overenskomsten trækker i øjeblikket ud. Forhandlingerne genoptages den 26. februar.

Se rapport fra Moderniseringsudvalget “Visioner for udvikling af den offentlige psykologordning“.

Moderniseringsudvalget anbefaler en henvisningsmodel til psykologhjælp, der er baseret på behov, hvor man lader lægerne henvise på baggrund af behov, og ikke på baggrund af hændelser og diagnoser.

“Visioner for udvikling af den offentlige psykologordning”

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge