Hvis du ikke kommer til generalforsamlingen, kan du give en skriftlig fuldmagt til et andet medlem, som kan stemme på dine vegne.

Fuldmagtsmodtager kan højst have to fuldmagter.

Kandidatmedlemmers, studerendes og bachelorers stemmer tæller forskelligt. Derfor kan en kandidat kun give fuldmagt til en anden kandidat, studerende kun give fuldmagt til en anden studerende, og en bachelor kun give fuldmagt til en anden bachelor.

Det anbefales at benytte den fuldmagtsblanket, der er udarbejdet af Dansk Psykolog Forening. Blanketten kan ses og printes her

Fuldmagtsgiver udfylder blanketten med tydeligt navn, fødselsdato eller medlemsnummer og underskrift samt med fuldmagtsmodtagers fulde navn.

Fuldmagtsmodtageren medbringer fuldmagten/-erne til generalforsamlingen, hvor den/de afleveres ved indtjekningen. Her får man så udleveret et tilsvarende antal stemmekort.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge