Du stiller op ved at meddele det på e-mail til kandidat@dp.dk. Fristen for at stille op som formand eller bestyrelsesmedlem er udsat til fredag den 9. februar 2018. Opstilling kan kun ske senere, hvis der ikke den 9. februar 2018 er opstillet mindst 1 kandidat som formand og færre end 11 kandidatmedlemmer til bestyrelsen.

Samme frist gælder, hvis du vil stille op som formand for Etiknævnet. Hvis du vil stille op som medlem af Etiknævnet eller som Kritisk Revisor er det muligt helt frem til generalforsamlingen.

Du skal være opmærksom på, at der i vedtægterne er krav om, at du skal deltage i generalforsamlingen, den 17. – 18. marts 2018, hvis du stiller op til personvalg 2018, det vil sige som formand, bestyrelsesmedlem, formand for Etiknævnet, Etiknævnsmedlem eller som Kritisk Revisor.

Husk at tilmelde dig her.

Hvis du har meldt dig som kandidat til formandspost, bestyrelse, som for formand for Etiknævnet, Etiknævnet eller som Kritisk Revisor inden fristens udløb den 9. februar 2018, vil dit navn blive trykt i GF-materialet.

Skriftlig præsentation

For at give dig mulighed for at profilere dig over for medlemmerne hjælper vi med at oprette og redigere en side her på www.dp.dk. På din side kan du præsentere dig selv med et foto og en kort tekst.

Derudover stiller vi en mulighed for debat via hjemmesiden til rådighed, så du for eksempel kan debattere eller tilkendegive dine holdninger til de mærkesager, der er vigtige for dig. De indlæg du vælger at vise på din debatside bør ikke være længere end 170 ord.

Videopræsentation

Vi optager en videopræsentation af dit valgoplæg, som lægges på hjemmesiden sammen med din skriftlige præsentation.

Videopræsentationen vises også på skærme i foyeren under hele GF. Det er planlagt, at optagelsen finder sted i DP’s lokaler i Stockholmsgade 27, København i dagene 7. og 8. februar 2018.

Vi åbner for kandidatpræsentation på hjemmesiden den 8. januar 2018.

Foto

Send os dit portræt som en fil i høj opløsning.

Fakta

Din præsentation skal indledes med navn, alder og uddannelse.

Tekst

Det står dig frit for, hvad du vil skrive, men det vil være oplagt at fortælle lidt om dig selv og din baggrund og derudover fremhæve, hvilke områder der optager dig, og hvad du har erfaring med fra dit arbejde.

Det vil også være en god ide, hvis du fortæller, hvad der er vigtigt for dig i arbejdet som formand eller bestyrelsesmedlem. Hvilke resultater vil du fx gerne være med til at skabe på kort og lang sigt?

Urafstemning

Til den platform, der bruges til urafstemningen om personvalg efter GF, bedes du lave en kort præsentationstekst med op til 1.500 anslag i alt (inklusive mellemrum). Denne præsentationstekst skal du selv lægge ind i selve valgsystemet via et link, du vil få af os. Fra valgsystemet vil der blive linket til din præsentation her på siden.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge