Generalforsamlingen i Dansk Psykolog Forening holdes hvert tredje år. Denne gang var det i Øksnehallen 11.-12. september 2021 i  Øksnehallen i København. Straks efter generalforsamlingen åbner urafstemningen, hvor medlemmerne kan stemme på, hvem der skal sidde i bestyrelsen, i Komité for etik og i Kritiske revisorer. Her kan du se kandidatpræsentationer af alle der stiller op. Afstemningen er afsluttet 27. september kl. 12. Valgresultatet offentliggøres, når bestyrelsen har konstitueret sig på førstkommende bestyrelsesmøde i oktober.

  • Eva Secher Mathiasen er genvalgt som formand, da der ikke var nogen modkandidater inden opstillingsfristens udløb.
  • Johanne Bratbo er valgt som formand for Komité for etik, da der ikke var nogen modkandidater inden opstillingsfristens udløb
BLANKET TIL REFUSION

Du kan få refunderet dine rejse- og eller overnatningsudgifter i forbindelse med GF21

Download blanket

BERETNING 2018-2021

Arbejdsprogrammet for 2018-2021 er afsluttet. Her kan du se afrapportering på alle programpunkter og en status over, hvad foreningen derudover har arbejdet for.

Se afrapportering 2018-2021

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge