Tirsdag den 12. december blev der udvekslet krav på det regionale og kommunale område og fredag den 15. december var det statens tur.

Nedenfor finder du en oplistning af kravene på de tre respektive områder fordelt på emner.

Regionerne

Vi stiller følgende krav:

Løn:

 • Generelle lønstigninger til alle
 • De offentliges løn skal følge de privat ansattes lønudvikling
 • Forhøjelse af trin 8
 • Vilkår for Phd. Studerende forbedres

Lokal løndannelse:

 • Bedre proces for den lokale løndannelse

Arbejdstid:

 • Fri Juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag
 • Kompensation for arbejde uden for normal kontortid
 • Vores ret til betalt frokost skrives ind i overenskomsten

Sociale krav:

 • Øget fleksibilitet ved barns sygdom
 • Flere senior rettigheder
 • Bedre sikring af tidsbegrænset ansatte

Tillidsrepræsentanter:

 • Udvide ret til at vælge tillidsrepræsentanter
 • Bedre rammer og vilkår for tillidsrepræsentanter

Arbejdsmiljø:

 • Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø

Ovenstående krav forhandles af Akademikerne eller forhandlingsfælleskabet (alle de offentligt ansatte).

Specielt for Psykologer forhandler vi selv følgende krav:

 • Lederstillinger skal indplaceres på en ledergrundløn
 • Autorisationstillæg til alle autoriserede psykologer
 • PPR tillæg udvides til hele den kommunale sektor
 • Psykologer der arbejder udenfor normal arbejdstid skal honoreres for det
 • Plan for autorisationsforløb
 • Løbende sikring af kompetencer også efter endt autorisation
 • Projekt med Danske Regioner for at sikre psykologer til psykiatrien og udbrede specialpsykologer

 

Regionerne (RLTN – Regionernes lønnings- og takstnævn) har overfor os rejst krav om:

 • Mere frihed i den lokale løndannelse og krav om årlig forhandling afskaffes
 • Forhandling mellem den enkelte medarbejder og ledelse skal fremmes
 • Forenkling af overenskomsterne
 • Aftalen om plustid gøres permanent
 • Seniorrettigheder forringes
 • Lønstigninger gives hvor der er rekrutterings problemer
 • Arbejdstidsregler for akademikere i klinikken (psykologer i psykiatrien)

Kommunerne

Vi stiller følgende krav:

Løn:

 • Generelle lønstigninger til alle
 • De offentliges løn skal følge de privat ansattes lønudvikling
 • Forhøjelse af trin 8

Lokal løndannelse:

 • Bedre proces for den lokale løndannelse

Arbejdstid:

 • Fri Juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag
 • Kompensation for arbejde uden for normal kontortid
 • Vores ret til betalt frokost skrives ind i overenskomsten

Sociale krav:

 • Øget fleksibilitet ved barns sygdom
 • Flere senior rettigheder
 • Bedre sikring af tidsbegrænset ansatte

Tillidsrepræsentanter:

 • Udvide ret til at vælge tillidsrepræsentanter
 • Bedre rammer og vilkår for tillidsrepræsentanter

Arbejdsmiljø:

 • Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø

Ovenstående krav forhandles af Akademikerne eller forhandlingsfælleskabet (alle de offentligt ansatte).

Specielt for Psykologer forhandler vi selv følgende krav:

 • Lederstillinger skal indplaceres på en ledergrundløn
 • Autorisationstillæg til alle autoriserede psykologer
 • PPR tillæg udvides til hele den kommunale sektor
 • Indgåelse af aftale om honorering mm. for psykologers arbejde uden for normal arbejdstid – herunder deltagelse i vagter
 • Hvis der udføres pålagt arbejde med klinisk kontakt uden for normal arbejdstid, skal der indgås en lokal arbejdstidsaftale om honorering mm.
 • Plan for autorisationsforløb
 • Løbende sikring af kompetencer også efter endt autorisation

 

KL (Kommunernes Landsforening) har overfor os rejst krav om:

 • Mere frihed i den lokale løndannelse og krav om årlig forhandling afskaffes
 • Forhandling mellem den enkelte medarbejder og ledelse skal fremmes
 • Centrale funktions og kvalifikationstillæg afskaffes
 • Forenkling af overenskomsterne
 • Aftalen om plustid gøres permanent
 • Seniorrettigheder forringes
 • Lønstigninger gives hvor der er rekrutterings problemer

 

Staten

Vi stiller følgende krav:

Generelt:

 • Timelønnede undervisere skal overenskomstdækket (pension m.m.)

Løn:

 • Generelle lønstigninger til alle
 • De offentliges løn skal følge de privat ansattes lønudvikling

Lokal løndannelse:

 • Bedre proces for den lokale løndannelse

Arbejdstid:

 • Fri Juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag
 • Kompensation for arbejde uden for normal kontortid
 • Vores ret til betalt frokost skrives ind i overenskomsten

Sociale krav:

 • Øget fleksibilitet ved barns sygdom
 • Flere senior rettigheder
 • Bedre sikring af tidsbegrænset ansatte

Tillidsrepræsentanter:

 • Udvide ret til at vælge tillidsrepræsentanter
 • Bedre rammer og vilkår for tillidsrepræsentanter

Sociale krav:

 • Bedre sikring af tidsbegrænsede ansatte

Arbejdsmiljø:

 • Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø

Universitetsområdet og anden undervisning

 • Forhøjelse af tillæg til lektorer
 • Bedre barselsvilkår for tidsbegrænsede ansatte
 • Fuld pension til Ph.d. – stipendiater
 • Tiltag der sikre at arbejdstiden holdes

Ovenstående krav forhandles af Akademikerne eller CFU (alle de offentligt ansatte).

Specielt for Psykologer forhandler vi selv følgende krav:

 • Autorisationstillæg til alle autoriserede psykologer
 • Psykologer der arbejder udenfor normal arbejdstid skal honoreres for det
 • Plan for autorisationsforløb
 • Løbende sikring af kompetencer også efter endt autorisation
 • Psykologer med mindst 3 års klinisk erfaring der ansættes på universiteterne får et tillæg

Staten har over for os rejst krav om:

 • Mere frihed i den lokale løndannelse og krav om årlig forhandling afskaffes
 • Forhandling mellem den enkelte medarbejder og ledelse skal fremmes
 • Centrale funktions og kvalifikationstillæg afskaffes
 • Enkle og Fleksible arbejdstidsaftaler
 • Forenkling af overenskomsterne
 • Indbetaling af pensionsbidrag til international pensionskasse
 • Afskaffelse af 100 timers reglen for eksterne lektorer

DP’s oprindelige krav, som vi i juni 2017 sendte til AC, har nu været igennem en politisk behandling i AC såvel som i Forhandlingsfællesskabet og CFU.

Alle organisationernes krav har været igennem denne politiske prioritering og vi har dermed alle måtte give afkald på nogle vores krav. De endeligt fremsendte krav er oplistet pr. område på siden her.

Her finder du alle de oprindelige krav som DP i juni sendte til AC.

Du finder også her det oprindelige debatoplæg vi sendte ud til medlemmerne forud for debatmøderne i april 2017.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge