Kære tillidsrepræsentanter, suppleanter og formænd for, samt styrelsesmedlemmer i, leder-, hospitals-, universitets- samt KAPS sektionen og netværk for yngre psykologer

Vi inviterer jer hermed til orienterings- og debatmøder om overenskomstkrav og –temaer.

OK 2018 debatoplægget vil være tilgængeligt på www.dp.dk, under temasiden om OK 2018 fra midten af marts. Nærmere information følger i TR-Nyt.

Møderne foregår:

Torsdag den 20. april 2017, kl. 12:30 – 15:00 i Aarhus. Mødet er for alle repræsentanter i Vestdanmark, og foregår i Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 , 8000 Aarhus C. (ca. 500 meter fra Banegården).
Der vil blive serveret en let frokost til at starte med, hvorefter selve mødet starter kl. 13. Under mødet vil der være kaffe/te og kage.

Mandag den 24. april 2017, kl. 10:00 – 12:30 i København. Mødet er for alle repræsentanter i Østdanmark, og foregår i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, mødelokale 2A.
Der vil blive serveret kaffe/te og kage til mødet, som afsluttes med sandwich.

Tilmelding sker via foreningens hjemmeside: www.dp.dk. Vælg menupunktet “Uddannelse og karriere” og herefter “kurser og arrangementer”, gå til område: “Løn og arbejdsmarked” og dernæst “Medlemsmøder”. Tilmeldingsfristen er mandag den 3. april 2017.

På møderne vil formand Eva Secher Mathiasen og konsulenter fra forhandlingsgruppen orientere og gennemgå debatoplægget.

Fristen for at modtage jeres krav og input fra arbejdsplads debatterne er fredag den 5. maj 2018. Jeres bidrag vil kunne mailes til: OK18@dp.dk.

På vores hjemmeside www.dp.dk, temasiden om OK 2018 (som åbner i midten af marts), vil I løbende kunne følge forhandlingerne og de resultater, der opnås undervejs. Derudover er I naturligvis altid velkomne til at ringe eller maile til sekretariatet på e-mail: OK18@dp.dk, hvis I har spørgsmål eller kommentarer til overenskomst 2018.

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt!

Med venlig hilsen

Eva Secher Mathiasen                                                      Niels Kjeldsen

Formand                                                                              Chefkonsulent

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge