I Dansk Psykolog Forening vil vi typisk tilrettelægge overenskomstforhandlingerne som beskrevet herunder.

Planen følger dels tidsplan lavet i AC regi, forhandlingsaftaler med modparten og vores egne erfaringer fra tidligere overenskomstforhandlinger.

Vi vil indlede med en overordnet OK debat i L&S (1. L&S møde 16/11-16), herefter udarbejder sekretariatet et debatoplæg til medlemsdiskussionen.

DP´s arbejdsmiljøudvalg ved sideløbende diskutere om der er særlige arbejdsmiljø vinkler der skal indgå i forhandlingerne, hvilket det forventes at være omkring det psykiske arbejdsmiljø.

Debatoplæg godkendes i L&S i februar/marts 2017 (2. L&S møde).

Oplægget sendes ud til medlemmer, tillidsrepræsentanter og sektionerne. Der afholdes 2 debatmøder i København og Aarhus primært for tillidsrepræsentanter og sektionerne (marts/april 2017).

Der kan herefter indsendes forslag til overenskomstforhandlingerne (frist sidst i april 2017) og L&S udar-bejder endelig forslag til vores krav der godkendes i bestyrelsen (3. L&S møde maj 2017 og bestyrelses-møde 12/6-17) og indsendes til AC (21. august 2017).

Herefter drøfter AC de indkommende krav og fremsender de samlede krav til arbejdsgiverne samt via CFU og forhandlingsfællesskabet fremsendes fælles krav (september og oktober 2017 – 4. L&S møde).

Når kravene udveksles modtager vi arbejdsgivernes krav og forhandlingerne forberedes herefter. I denne forberedelse indgår L&S ved at give mandat til forhandlingerne (5. L&S møde december 2017).

Når forhandlingerne er overstået vil L&S skulle drøfte resultatet og indstille til bestyrelsen om vi skal an-befale et ja eller et nej til resultatet og herefter sende det til vejledende urafstemning 6. L&S møde (12. eller 13. marts 2018 / 20. bestyrelsesmøde d. 16. marts 2018).

I forbindelse med urafstemningen afholdes der to debatmøder i København og Aarhus primært for til-lidsrepræsentanter og sektioner (marts 2018).

Efter vejledende urafstemning godkender bestyrelsen resultatet (mandat fra 20. bestyrelsesmøde) og meddeler dette til AC. Vores tilkendegivelse indgår i en samlet vedtagelse af resultatet, der indgår i en samlet vedtagelse i CFU og forhandlingsfællesskabs regi (april 2018).

Når overenskomsterne er godkendt vil moderniseringsstyrelsen i staten udsende cirkulære fra finans-ministeriet, mens der underskrives overenskomster i forhold til kommuner og regioner.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge