Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2018-2021 vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Her kan du læse bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA

Bestyrelsen har besluttet at anbefale, at I stemmer JA til resultatet af de offentlige overenskomstforhandlinger 2018.

Vi anbefaler et ”JA” fordi vores hovedkrav omkring sikring af reallønnen og udvikling af denne er lykke-des. Det lykkedes også at komme af med privatlønsværnet i reguleringsordningen, så de offentlige løn-ninger fremover følger de private lønninger.

Udover hovedkravene om lønudviklingen, fik vi også sikret frokostpausen, der nu er skrevet ind i over-enskomsten.

Overenskomstforhandlingerne 2018 har været utrolig svære og lange, men vi har vist, at når vi står sammen, kan vi skabe resultater.

Prisen for de centrale aftaler var, at vi desværre ikke kunne komme igennem med organisationsaftaler om løntillæg eller nye regler, der regulerer de vilkår I som psykologer arbejder under.

Vi fik derfor ikke løst de udfordringer vi har omkring arbejdstid, i forhold til specialpsykologer under ud-dannelse eller emnerne om kompetenceudvikling og beskæftigelse.

På universitetsområdet fik vi ”normaliseret” pensionen for Ph.d’ere, så den nu svarer til den pension andre får.

Der er på alle tre områder aftalt en ramme på 8,1 procent i perioden, hvoraf mindst 6,1 procent er direkte lønstigningerne til alle. Dette vil ifølge prognoserne fra økonomi- indenrigsministeriet sikre en realløns-fremgang, da vurderingen er at priserne i perioden vil stige 5,0 procent. I de seneste overenskomster har det ikke været tilfældet.

Samlet anbefaler vi, at I stemmer JA, og vi opfordrer jer meget til at gøre brug af jeres stemme.

I kan her på siden finde mere om resultatet og om, hvad vi fik og ikke fik igennem.  Her finder I også selve aftaleteksterne samt vores hovedorganisation Akademikernes redegørelse for resultatet af OK18.

Det vigtigste er at I stemmer og bestyrelsen anbefaler, at I stemmer JA.

Med venlig hilsen

Eva Secher Mathiasen
Formand for Dansk Psykolog Forening

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge