Medio marts – primo maj 2017
Debat på arbejdspladserne

05. maj 2017
Frist for indsendelse af forslag til krav og input.

23. maj 2017
Løn- og Stillingsstrukturudvalget behandler medlemmernes forslag og laver indstilling til bestyrelsen om endelig krav.

12. juni 2017
Bestyrelsens endelige indstilling til krav

Juli – december 2017
Politiske drøftelser i AC, Forhandlingsfællesskabet og CFU om udtagelse af de endelige krav.

12. – 15. december 2017
Forhandlingsfællesskabet og KL udveksler krav for det kommunale område.
Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner udveksler krav for det regionale område.
CFU og Moderniseringsstyrelsen udveksler krav for det statslige område

Ultimo december 2017
Forhandlingerne går i gang.
De er dog pt. udskudt til der er kommet gang i reelle forhandlinger om lærernes arbejdstid. Der holdes udelukkende sættemøder på de tre hovedområder inden jul, men de egentlige forhandlinger afventer.

Februar 2018
Hvis tidsplanen holder, forventes forhandlingerne at være færdige sidst i februar 2018. Alt afhængig af hvordan forhandlingerne skrider frem, kan tidsplanen dog nemt skride, hvilket vi vil opdatere om her på hjemmesiden.

Marts 2018
Urafstemning
Det samlede resultat af forhandlingerne sendes til urafstemning blandt alle medlemmer af de involverede organisationer.

1. april 2018
Aftalerne træder i kraft

Forløbet

ok18

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge