Hvis der bliver konflikt, bliver din funktion som bindeled mellem medlemmerne og Dansk Psykolog Forening (DP) særlig aktuel og relevant.

Som tillidsrepræsentant kommer du til at være i tæt dialog med DP, hvis din arbejdsplads bliver omfattet af konflikt. En eventuel konflikt vil sandsynligvis komme til at omfatte det statslige- såvel som det kommunale- og regionale område. Det er således hverken en isoleret konflikt for Dansk Psykolog Forening eller AC-konflikt, men i givet fald en bred konflikt. Alt efter hvordan et eventuelt konfliktscenarie måtte blive, og hvilke andre offentlige arbejdspladser, der måtte blive udtaget til konflikt, vil der blive en opgave med at koordinere en indsats sammen med andre faglige organisationer i dit område.

Endvidere må det forventes, at der bliver en række aktiviteter for hele det konfliktramte område, som du skal motivere medlemmerne til at deltage i.

Du vil givet komme til at arbejde sammen med andre tillidsrepræsentant-kolleger, bl.a. i det lokale netværk, om lokale aktiviteter, der skal synliggøre konflikten for omverdenen og sikre befolkningens opbakning til konflikten. Du skal være i kontakt med medlemmerne og være med til at sikre, at de deltager i de aktiviteter, der lægges op til; det være sig både lokale aktiviteter og aktiviteter på regionalt eller landsdækkende niveau.

Skulle det komme til konflikt, får du selvfølgelig en udførlig vejledning fra Dansk Psykolog Forening om, hvad der konkret forventes af dig som tillidsrepræsentant.

Hvis din arbejdsplads er konfliktramt, er du som TR omfattet af konflikten på linje med medlemmerne på arbejdspladsen, herunder vil dit ansættelsesforhold være suspenderet. Da det er en overenskomstmæssig konflikt, kan du – i modsætning til hvis det er en overenskomststridig konflikt – aktivt indgå i konflikten. Du skal gå hjem samme med alle dine andre kollegaer på arbejdspladsen. Men du kan få en særlig opgave i samspillet mellem os og medlemmerne under en konflikt, hvis din arbejdsplads udtages til konflikt. Sker dette vil vi kontakte dig for at aftale nærmere om din opgave.

Din opgave sammen med foreningen vil være, at finde ud af præcist hvor mange psykologer der er på din arbejdsplads, hvem af dem, der er medlem af foreningen og om andre faggrupper på arbejdspladsen har opgaver, der lapper henover jeres opgaver.

Nødberedskab
Hvis arbejdsgiver ønsker at etablere nødberedskab for at få løst akutopgaver, skal arbejdsgiveren reagere – ikke over for dig som tillidsrepræsentant, men over for dem som varsler konflikten, nemlig Akademikerne. Du har nemmelig som TR ikke mandat til at aftale undtagelser fra den varslede konflikt og det har Dansk Psykolog Forening heller ikke.

Hvornår?
Hvis der ikke er opnået et forhandlingsresultat den 2. marts 2018, vil der blive afsendt konfliktvarsel, og en konflikt vil tidligst kunne træde i kraft pr. 4. april 2018. Forligsmanden vil kunne udskyde en konflikt i to gange to uger for at opnå enighed om en forligsskitse. Såfremt det tegner sig til, at der vil blive afsendt konfliktvarsel, vil du blive kontaktet fra DP’s sekretariat, hvis din arbejdsplads bliver udtaget til at deltage i konflikten.

Forbered kollegerne
Endnu er det for tidligt at gå i gang med konkret og praktisk forberedelse af konfliktaktiviteter. Der er fortsat lidt tid til at få landet forhandlingerne, og selv om der skulle komme en konflikt, ved vi endnu ikke hvordan den i givet fald vil se ud, så der er ingen grund til at skabe en oppisket eller utryg stemning.

DP vil fortsat holde TR og medlemmer orienteret om, hvad der sker – i det omfang, det overhovedet er muligt.

Forberedelsen af kollegerne er en vigtig opgave, fordi du på den måde er med til at skabe opbakning til en eventuel konflikt blandt medlemmerne. Jo stærkere opbakning, des større effekt har en konflikt.

Uorganiserede
Medlemmer der er uorganiserede skal som udgangspunkt ikke i konflikt og de vil ikke deltage i lokale arrangementer under en strejke. Hvis der kommer en lockout vil arbejdsgiver måske vælge at sende dem hjem, men de bliver stadig ikke en del af vores konflikt og dermed hverken berettiget til at være med til arrangementer eller få støtte fra os.

Medlemmer med restance til DP har ikke ret til støtte, med mindre der er indgået en aftale. Du kan opfordre dem til at kontakte DP for en aftale.

Særlige pligter som TR under en konflikt?
Medlemmerne har mange spørgsmål til deres forhold – rettigheder og pligter – under en eventuel konflikt. Dansk Psykolog Forening har samlet svar på de mest almindelige i Konflikt-ABC’en. Sæt dig ind i ABC´en og hjælp dine kolleger med at få afklaret deres tvivl og spørgsmål, eller henvis medlemmerne til DP’s sekretariat, som er klar til at rådgive dig og de enkelte medlemmer.

HVIS der kommer konflikt, har du en særlig opgave i at henstille uorganiserede til ikke at udføre konfliktramt arbejde. Det må du gerne, så længe der er tale om en lovlig konflikt.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge