kryds     Urafstemningen er slut og det blev et JA til overenskomsterne fra psykologernes side.

Stemmeprocenten blev på 19,3% – 85,1% stemte JA – 8% stemte blankt – 6,9% stemte NEJ. I tal betyder dette, at af de 4.263 stemmeberettigede medlemmer, stemte 704 JA, 66 stemte blankt og 57 stemte NEJ. Afstemningen løb fra onsdag den 18. marts kl. 10:00 til onsdag den 8. april kl. 10:00.

Forhandlingsfællesskabet har på bestyrelsesmøde den 16. april godkendt forligene med KL og RLTN, som ligeledes har meddelt deres godkendelse, hvorfor de generelle lønstigninger på områderne nu er frigivet.
Læs mere på Forhandlingsfællesskabet.dk

 

KRAVENE

Her kan du læse om de krav som Dansk Psykolog Forening, AC samt arbejdsgiverne havde som opstart til OK15.

Kravene

FORHANDLINGERNE

Her kan du læse referater fra forhandlingerne.
Du finder også en tidsplan over forløbet.

Forhandlingerne

RESULTATERNE

Her kan du læse hvilke resultater og forlig der indgåes under forhandlingerne om OK15.

Resultaterne

Dansk Psykolog Forening afholdt i april 2014 orienterings- og debatmøder om overenskomstkrav og -temaer for vores tillidsvalgte.
Møderne blev holdt ud fra foreningens debatoplæg, som blev godkendt i Løn- og Stillingstrukturudvalget i marts 2014.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge