Forhandlingsfællesskabet

Mandag d. 16. februar kl. 5.30 efter 65 timers indgik forhandlingsfællesskabet aftale med KL om rammerne for OK 15 de næste tre år.

Forliget indeholder følgende rammer:

 • Aftalte generelle lønstigninger 4,81 %
 • ATP forhøjelse samt andre små punkter 0,05 %
 • Skønnet provenu fra reguleringsordningen 0,61 %

I alt 5,47 %

De generelle lønstigninger udmøntes af 6 omgange over de kommende 3 år.

Forhandlingsfællesskabets forlig, der dækker alle de kommunalt ansatte, indeholder derudover følgende elementer:

 • Projekt om en indsats i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.
 • Udvidelse af øremærket forældre orlov til fædre
 • Bedre mulighed for frihed ved børns hospitals indlæggelse

Tre vigtige krav som også vi fra psykolog foreningen har peget på.

Akademikerområdet

Tirsdag d. 17. februar kl. 8.00 blev der så indgået forlig på det akademiske område. Opgaven var at fordele de 0,4 procent der var sat af i den generelle ramme til organisationsforhandlingerne.

De 0,4 procent bliver anvendt til pensionsforbedringer, så den kommunale pension for akademikerne ender på 18,3 procent i perioden. Ud over pensionsforbedringerne er der enighed om at vi vil arbejde med den lokale løndannelse og mobilitet i perioden.
Lokal løndannelse for, at få det til at fungere og mobilitet for sikre en bedre beskæftigelse primært til de nye kandidater.

Det vigtigste for os i Psykologforeningen var dog at vi for første gang i historien fik et projekt igennem ved overenskomstforhandlingerne.
Projektet handler om at vi sammen med Kommunernes Landsforening skal arbejde med fremtidens krav til psykologerne i PPR. Vi vil i perioden arbejde sammen med KL om at beskrive og udvikle de muligheder der er for psykologer på PPR.
Vi har nu 1,5 million kroner til dette fælles projekt og skal derfor til at beskrive dette sammen.

Fik vi indfriet vores krav?
Vi havde stillet krav om reallønssikring og bevarelse af reguleringsordningen. Begge dele lykkedes.
Den samlede forligsramme med lønstigninger skulle blive på 5,42 procent og vurderingen er nu, at inflationen bliver 3,8 % i perioden. Derudover havde vi rejst krav om skærpede forhandlingsregler om lokal løndannelse og her får vi et fælles papir om at arbejde med den lokale løndannelse i perioden.

Omkring det psykiske arbejdsmiljø havde vi mange krav, og her lykkedes det at få et fælles projekt, der skal løse en stor del af de udfordringer vi står med. Der bliver samtidig, på det akademiske bord, et projekt om mobilitet, der forhåbentlig vil kunne hjælpe de ledige medlemmer.
Som den største sejr på det kommunale område, fik vi et PPR projekt til en projekt sum på 1,5 million kroner.

Det vi ikke fik indrømmelser på var:

 • At der skal udarbejdes en efteruddannelse-/kompetence – udviklingsplan for alle.
 • Forbedrede opsigelsesbestemmelser.
 • Implementering af tillidsreformen.
 • Flere og bedre TR regler.
 • Tillæg til psykologer der arbejder uden for normal arbejdstid.
 • Ledende psykologer og chefpsykologer indplaceres på løntrin 50.
 • Autorisationstillæg til alle psykologer.
 • PPR tillæg til alle der arbejder inden for Børn, Unge og Familier og en hævning af dette tillæg.
 • Automatisk forlængelse af Ph.d. ved barsel.

Det lykkes os således ikke at få de krav vi havde rejst om centrale tillæg til psykologerne eller regler om arbejdstid. Vi har her meddelt KL at vi i den kommende periode vil forfølge det vi ikke opnåede centralt ved de lokale forhandlinger.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge