Forhandlingsfællesskabet

Fredag d. 20. februar kl. 18.30, efter 8½ timers forhandling, indgik Forhandlingsfællesskabet en aftale med RLTN om rammerne for OK 15 de næste tre år.

Forliget indeholder følgende rammer:

 • Aftalte generelle lønstigninger 4,81 %
 • ATP forhøjelse samt andre små punkter 0,05 %
 • Skønnet provenu fra reguleringsordningen 0,58 %

I alt 5,44 %

De generelle lønstigninger udmøntes af 6 omgange over de kommende 3 år.

Forhandlingsfællesskabets forlig, der dækker alle de regionalt ansatte, indeholder derudover følgende elementer:

 • Projekt om en indsats i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.
 • Udvidelse af øremærket forældre orlov til fædre
 • Bedre mulighed for frihed ved børns hospitals indlæggelse

Tre vigtige krav, som også vi fra Psykologforeningen har peget på.

Akademikerområdet

Tirsdag d. 24. februar kl. 0.30 blev der indgået forlig på det akademiske område. Opgaven var at fordele de 0,4 procent der var afsat i den generelle ramme til organisationsforhandlingerne.
De 0,4 procent bliver anvendt til pensionsforbedringer, sådan at pensionen for akademikere på det regionale område ender på 18,46 procent i perioden. Pensionsforbedringerne kan også vælges udbetalt.

Projektet omkring lokal løndannelse blev et fælles projektet for alle organisationer. Det vigtige i dette projekt er at de 5 regioner inddrages. Vi forventer at dette projekt kan afhjælpe de svære forhandlinger vi har i de 5 regioner.

Der laves projekter på det regionale bord for 2,0 million kroner. De aftalte projekter er indenfor kompetenceudvikling, beskæftigelsesfremme og innovation – tre projektemner som også passer godt til os i Psykologforeningen.

Fik vi indfriet vores krav?
Vi havde stillet krav om reallønssikring og bevarelse af reguleringsordningen. Begge dele lykkedes.
Den samlede forligsramme med lønstigninger skulle blive på 5,44 procent og vurderingen er nu, at inflationen bliver 3,8 % i perioden. Derudover havde vi rejst krav om skærpede forhandlingsregler om lokal løndannelse og her får vi et fælles projekt som på mange måder går længere end vi havde regnet med.

Omkring det psykiske arbejdsmiljø havde vi mange krav, og her lykkedes det at få et fælles projekt, der skal løse en stor del af de udfordringer vi står med. Der bliver samtidig, på det akademiske bord, et projekt om mobilitet, der forhåbentlig vil kunne hjælpe de ledige medlemmer.

Det vi ikke fik indrømmelser på var:

 • At der skal udarbejdes en efteruddannelse-/kompetence – udviklingsplan for alle.
 • Forbedrede opsigelsesbestemmelser.
 • Implementering af tillidsreformen.
 • Flere og bedre TR regler.
 • Specialpsykologer under uddannelse skal omfattes af en forhåndsaftale.
 • Stillingstruktur i psykiatrien.
 • Projekt der skulle sikre flere specialpsykologer.
 • Automatisk forlængelse af Ph.d. ved barsel.

Det lykkes os således ikke at få kravet om at der skal laves forhåndsaftaler for specialpsykologer under uddannelse  igennem.  Vi vil derfor i den kommende tid arbejde ihærdigt på at få påvirket det politiske system i regionerne til at få udbredt antallet af specialpsykologer og vilkårene for dem.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge