Det er Dansk Psykolog Forenings vision at sikre psykologers vilkår og kompetencer og arbejde for menneskers psykiske velfærd og trivsel. Psykologerne og psykologien er afgørende for et samfund med sunde borgere og virksomheder. Som psykologer ved vi, at den enkeltes trivsel er forudsætningen for et stærkt fællesskab. Det er vores langsigtede strategiske mål at sikre:

  • Fri lige og reel adgang til psykologisk indsats
  • Arbejdsgiverfinansiering af efterog videreuddannelse for alle psykologiske specialer
  • Psykologernes indtjening og arbejdsforhold – løn og vilkår skal afspejle psykologernes høje kompetenceniveau
  • DP som et levende fagligt og fagpolitisk netværk for psykologer
  • Psykologien som akademisk profession, der indbefatter høj kvalitet og etik i udøvelsen

OVERSIGT

I oversigten herunder ser du de forskellige indsatsområder, samt de enkelte indsatser under hvert område. Du kan klikke dig ind og læse mere om områderne eller direkte ind under de enkelte indsatser. Vær opmærksom på, at der er tale om en øjebliksstatus pr. 1. oktober 2017, og at der kan komme mere til på flere punkter.

Seks indsatsområder for Dansk Psykolog Forening i perioden 2016–18

1. Mennesker er fremtidens vigtigste ressource
Psykolgerne i PPR
Sektorovergange
Shared- og stepped-care
Psykologhjælp efter behov
Sundhedspsykologi
Hjerneskade
Gerontopsykologi
Børns udvikling
2. Psykologi skal formidles med høj kvalitet
Borgerportal
Fagmagasinet på dp.dk
3. Et stærkt fællesskab giver stærke psykologer
Psykisk arbejdsmiljø
Organisering af psykisk arbejdsmiljø
Psykologer i liberalt erhverv
Forsikring og netværk
Samarbejde med decentrale enheder
Privatansatte psykologer
Rekruttering på universiteter
Psykologiens udvikling
4. Kvalitet, etik og kompetence er psykologernes vandmærke
Psykologer er sundhedspersoner
Flere specialpsykologuddannelser
Etiknævnets klagesager
Teknologibaserede psykologydelser
Forskning i psykologi
Medlemsadgang til forskning
Krav i specialistuddannelsen
Psykologlov og etik i Grønland
Pris til juniorforsker
Ikkeautoriserede psykologer
Lov om social service
Tavshedspligt i journaler
5. Udvikling af kursusområdet
Høj kvalitet i uddannelse
Moms på kurser
Autorisationskurser
Kurser i psykisk arbejdsmiljø
6. Arbejdsprogramudvalg 2016-2018
Sundhedspsykologi
Hjerneskaderehabilitering
Gerontopsykologi
Børns udvikling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge