1. Mennesker er fremtidens vigtigste ressource
Indsatsområde

Samfundet skal i højere grad forholde sig til psykologernes viden om mennesker, deres individuelle udvikling, udfordringer såvel som samspil i grupper og organisationer. Dansk Psykolog Forening vil derfor arbejde for at påvirke eksterne interessenter til at træffe gode beslutninger med udgangspunkt i, at mennesker er fremtidens vigtigste ressource.

I hele Europa falder fødselstallet støt, samtidig stiger andelen af ældre eksplosivt. Derfor ser vi konstante nedskæringer på området forældre, daglig omsorg og uddannelse for børn og unge, hvilket truer børns livsudvikling og skaber en selvforstærkende spiral. Som følge heraf ses en foruroligende vækst i børn med ringe mentalt helbred og utryg tilknytning.

Også flygtninge og indvandrerbørn lever under vilkår, der klart truer deres evne til at blive duelige samfundsborgere.

Det er Dansk Psykolog Forenings målsætning med det eksterne politiske arbejde, at alle børn i Danmark får rammer for en god og sund opvækst, og at mennesker i alle aldre med behov får adgang til psykologernes kompetencer.

En rapport fra Vidensråd for Forebyggelse fra 2014 viser, at børn og unge ofte føler sig stressede, og at op mod hver fjerde har prøvet at skade sig selv. En KORA-undersøgelse fra 2015 viser, at socialt udsatte børn præsterer markant dårligere i skolen end andre børn. SFI kunne i 2011 vise, at voksne, som har været anbragt som børn, i højere grad er uden beskæftigelse, modtager offentlige ydelser, har psykiatriske lidelser og begår kriminalitet. Ældre borgere i Danmark har kortere levetid og færre gode år end ældre mennesker i Norge og Sverige. Hver 12. voksne dansker, samlet set 440.000 borgere, køber antidepressiv medicin minimum 1 gang årligt, hvilket placerer Danmark i toppen af internationale opgørelser over forbrug af antidepressiv medicin.

35.000 danskere er dagligt sygemeldt på grund af stress, og antallet af anmeldte psykiske arbejdsskaber er mere end fordoblet de seneste 10 år. Aktuelt kommer mange borgere til Danmark som asylansøgere, og mange af disse mennesker vil være i risiko for at udvikle psykiske lidelser. Sundhedsstyrelsens nye rapport om sygdomsbyrden viser, at de psykiske lidelser er ved at udvikle sig til folkesygdomme, og Verdenssundhedsorganisationen WHO vurderer, at depression om få år vil være den primære årsag til, at mennesker står uden for arbejdsmarkedet.

Heldigvis klarer de fleste sig godt igennem børne-, ungdoms- og uddannelsestiden til en voksentilværelse med gode job, relationer og liv. Men tallene taler deres tydelige sprog om, at alt for mange tabes undervejs med personlige kriser til følge. De allerede store udgifter til social- og sundhedsområdet stiger – fordi forebyggelse og tidlig indsats kan gøres meget bedre, end det sker i dag. Den demografiske udvikling med stigende levealder, vigende fødselsrate og flere år på arbejdsmarkedet betyder, at arbejdsstyrken ændrer karakter og velfærdsopgaven vokser. Det indebærer, at der stilles store krav til udviklingen af velfærdssystemet, hvis det fremover skal levere en bedre kvalitet end i dag, så færre borgere marginaliseres fra et godt, aktivt og bidragende liv.

I Dansk Psykolog Forening ved vi, at forebyggelsen er vigtig, og vi tror på, at pengene er brugt bedst i det lange løb ved tidlige indsatser, når mennesker ikke trives, herunder ikke trives i arbejdslivet. Vi mener også, at psykologernes kompetencer ikke kommer godt nok i spil i den vigtige opgave – vi bliver ikke brugt nok, og vi bliver ofte brugt forkert og for sent i indsatsen over for den enkelte borger.

Det vil vi i perioden

1.1. Psykologerne i PPR

(Kommunernes anvendelse af psykologer i PPR, konsultativt såvel som klinisk intervenerende)
Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at kommunernes anvendelse af psykologer i regi af PPR-opgaver og inklusionsindsatsen forbedres, så børnene får bedre muligheder for at trives og lære i deres nærmiljø. Læs mere

1.2. Sektorovergange

(Arbejde for bedre sektorovergangeBedre sektorovergange mellem kommuner og B&U-psykiatri)
Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at børn og unge kan modtage psykologhjælp i deres nærmiljø, når der er tale om lettere problemstillinger, og at forebyggelse af psykiske lidelser hos børn og unge prioriteres i kommunerne. Læs mere

1.3. Shared- og stepped-care

(Arbejde for psykologer i shared- og stepped-care modeller)
Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at borgere, som modtager samtaleterapi i shared- og stepped-care modeller, får den mest effektfulde behandling. Det indebærer, at samtalerne forestås af psykologer, som har kompetencerne til at forestå hele forløbet fra udredning, gennem behandlingen og i forhold til evaluering af effekt. Læs mere

1.4. Psykologhjælp efter behov

(Behov som indikator for henvisning til psykolog)
Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at borgere, som har behov for psykologhjælp, kan blive henvist til psykolog på den offentlige psykologordning, og at de ikke henvises til en lang venteliste. Læs mere

1.5. Sundhedspsykologi

Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at sundhedsvæsenet anvender psykologer i forbindelse med behandling af somatisk syge borgere med henblik på at sikre bedre behandlingsforløb og mere smidig rehabilitering. Der oprettes et arbejdsprogramudvalg for denne opgave. Læs mere

1.6. Hjerneskade

Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at mennesker med erhvervet hjerneskade får adgang til psykologernes kompetencer med henblik på at sikre kvalificeret udredning og rehabilitering. Der oprettes et arbejdsprogramudvalg for denne opgave. Læs mere

1.7. Gerontopsykologi

Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at psykologer i højere grad anvendes i kommunale indsatser for at sikre borgerne en god og sund alderdom. Der oprettes et arbejdsprogramudvalg for denne opgave. Læs mere

1.8. Børns udvikling

Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at flere børn får en bedre start på livet gennem adgang til psykologisk indsats ved behov. Der oprettes et arbejdsprogramudvalg for denne opgave. Læs mere

Det er Dansk Psykolog Forenings målsætning med det eksterne politiske arbejde, at alle børn i Danmark får rammer for en god og sund opvækst, og at mennesker i alle aldre med behov får adgang til psykologernes kompetencer.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge