Børns udvikling

1.8.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Børns Udvikling
Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at flere børn får en bedre start på livet gennem adgang til psykologisk indsats ved behov. Der oprettes et arbejdsprogramudvalg til denne opgave.

KOMMISORIUM

Godkendt af bestyrelsen [16.09.2016]

  1. På baggrund af stigningen af antallet af nyankomne flygtningebørn i Danmark skal udvalget arbejde for, at flere nyankomne flygtningebørn får adgang til psykologisk intervention af høj kvalitet.
  2. Udvalget skal skabe alliancer og inddrage eksterne aktører i sit arbejde.
  3. Kommunikation af udvalgets arbejde eksternt.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af bestyrelsen [16.09.2016]

  1. At udvalget i analysen identificerer konkrete og implementerbare indsatser vedrørende psykologers bidrag til bedre trivsel og udviklingsmuligheder for flygtningebørn.
  2. Som minimum have etableret fælles møde med to-tre toneangivende aktører på området. Have truffet aftale om fælles indsatser i form af analyser, kommunikation eller anden lobbyindsats.
  3. At den viden, der skabes i udvalget bliver tilgængeliggjort. Udvalget opsætter senere kvantitative succeskriterier, som indstilles til Bestyrelsen til godkendelse i forbindelse med fremlæggelse af udkast til kommunikationsplanen.

STATUS

Senest opdateret [15.03.2018]

Formålet med udvalgsarbejdet er:
Bedre trivsel for flygtningebørn via adgang til kvalificeret udredning og deraf afledt intervention, desuden styrkelse af psykologers faglighed og best practice på flygtningebørns-området samt at markere Dansk Psykolog Forening og psykologer som eksperter på området.

Den faglige vejledning samt det øvrige arbejde skal tage udgangspunkt i en analyse med vægt på forskning og best practice inden for udredning af flygtningebørn.

Beslutninger vedrørende produkter
Udvalget besluttede på sit første møde i januar 2017 at fokusere på udredning af flygtningebørn, og at det primære produkt skulle være at producere en faglig vejledning til psykologer. På denne baggrund har udvalget i samarbejde med sekretariatet i DP lavet “Faglig Vejledning: Psykologisk udredning af børn og unge med flygtningebaggrund”.

Faglig vejledning i psykologisk udredning af børn og unge med flygtningebaggrund
Vejledningen har til formål at inspirere og vejlede psykologer, der til dagligt arbejder med børn og unge med flygtningebaggrund. Dansk Psykolog Forening lancerede og uddelte vejledningen på Årsmødet i Aalborg d. 25. august. Vejledningen er desuden tilgængelig på foreningens hjemmeside og har også et antal eksemplarer til uddeling. Endelig besluttede APU, at vejledningen skulle være tilgængelig bredt i landet og udsendte derfor 3 stk. vejledninger til alle landets PPR-afdelinger.

Kursus
Den 29. og 30. januar afholdt vi et 2-dages kursus i psykologisk udredning af flygtningebørn. Formålet var bl.a. at kvalificere psykologer i forhold til at gennemføre psykologisk undersøgelse af børn og unge med flygtningebaggrund med udgangspunkt i aktuel forskning om målgruppen, psykiske reaktioner, traumatisering og refleksion over usikkerheder forbundet med psykologisk undersøgelse af børn og unge, som har flygtningebaggrund.

Kurset blev udviklet som led i APU-arbejdet og uddyber den faglige vejledning om psykologisk udredning af børn og unge med flygtningebaggrund. Læs mere på linket under Ressourcer.

Ekstern kommunikation/presse og samarbejde med alliancepartnere
Udvalget har produceret og fået udgivet et debatindlæg i Jyllands-Posten d. 1. december 2016 i et samarbejde mellem Dansk Psykolog Forening, Socialpædagogerne og Red Barnet – med en faglig begrundet opfordring til, at børneasylcentrene underlægges socialtilsyn.

Derudover arbejdes der pt. (marts, 2018) på at afslutte en fælles kronik i samarbejde med en række andre faglige organisationer og NGO’er (bl.a. Dignity og Dansk Sygeplejeråd) om behovet for mere opsporing og intervention i kommunerne til børn og unge med flygtningebaggrund og psykologiske vanskeligheder.

Undersøgelse og politisk bevågenhed
Kronikken baserer sig bl.a. på en stor undersøgelse af kommunernes indsatser på området, som DP har lavet i et samarbejde mellem Kommunikationsafdelingen og Afdeling for Politisk rådgivning og Analyse. Undersøgelsens resultater blev publiceret i P nr. 12, 2017.
Undersøgelsen blev desuden refereret og kommenteret af bl.a. fagfolk og politikere i en kritisk artikel i Altinget 1. marts, hvor SF og EL på baggrund af undersøgelsen opfordrer til, at kommunerne genindfører det tidligere obligatoriske sundhedstjek.

Konferencer og profilering
Sidst men ikke mindst, har sekretariat og medlemmer profileret området ved at deltage i en række konferencer og arrangementer – herunder bl.a. konferencen “Gode Børneliv for Flygtninge i Danmark” – Center for Børneliv og Børneombuddets dialogmøde arrangeret af Folketingets Ombudsmand, Børns Vilkår og Børnerådet.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge