Sundhedspsykologi

1.5.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Sundhedspsykologi
Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at sundhedsvæsenet anvender psykologer i forbindelse med behandling af somatisk syge borgere med henblik på at sikre bedre behandlingsforløb og mere smidig rehabilitering. Der oprettes et arbejdsprogramudvalg for denne opgave.

KOMMISORIUM

Godkendt af bestyrelsen [16.09.2016]

Der er opstillet tre konkrete mål for udvalget:

  1. Udvalget skal styrke grundlaget for, at der ansættes flere sundhedspsykologer i sundhedsvæsenet.
  2. Udvalget skal arbejde for, at sundhedspsykologien sikres en mere central placering i sundhedsvæsenet.
  3. Udvalget skal skabe alliancer og inddrage eksterne aktører i sit arbejde.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af bestyrelsen [16.09.2016]

  1. At vise samfundsøkonomiske effekter af psykologisk intervention over for smertepatienter belyses.
  2. At udvalget identificerer konkrete mål for forbedring af psykologers placering i Sundhedsvæsenets akkrediteringsprocesser.
  3. Som minimum have etableret fælles møde med to-tre toneangivende aktører på området.

STATUS

Sidst redigeret [27.09.2017]

Kommissoriet er blevet udfærdiget på baggrund af to afholdte kick-off møder i henholdsvis Aarhus og København. Der er udarbejdet en cost-of-illness analyse for de store smertepatientgrupper. Analysen omfatter omkostninger forbundet med tab af livskvalitet og for tidlig død, samt de ekstraomkostninger patientgruppen har i Sundhedsvæsenet (sygehus, praktiserende læge og medicin) og i form af fravær på arbejdsmarkedet.

Der er ydermere kortlagt effekter ved et tværfagligt behandlingstilbud kontra et traditionelt monofagligt behandlingstilbud og derigennem sandsynliggjort de positive samfundsøkonomiske effekter.

Der er udarbejdet en indstilling til Danske Regioners og Regeringens Nationale Kvalitetsprogram med fokus på kroniske smertepatienter, hvor det tværfaglige behandlingstilbud med en bio-psyko-social forståelsesramme er i centrum. I forbindelse med udarbejdelsen af indstillingen, er der taget kontakt til en række eksterne aktører, som har været medunderskrivere på indstillingen:

Det Læge- og tværvidenskabelige selskab: “Smerteforum Danmark, Danske Fysioterapeuter” og deres faglige selskab: “Dansk selskab for Smerte og Fysioterapi” (SMOF), Patientforeningen for kroniske smertepatienter: “FAKS” og “Gigtforeningen”. På baggrund af informationsmaterialet blev der lavet en presseindsats, som bl.a. udmundede i en artikel i Politiken, hvor Dansk Psykolog Forening og arbejdsprogramudvalgets opfordring til at sætte fokus på den tværfaglige behandling kom til orde.

Indstillingen kom videre til sidste runde, men faldt i sidste ende på, at der ikke var nogen national kvalitetsdatabase på området, hvor kvaliteten kunne måles løbende.

Danske Regioner opfordrede til, at vi ansøgte om at få lavet en kvalitetsdatabase, der vil kunne udfylde netop denne rolle. Derfor er udvalget nu sammen med flere af ovenstående samarbejdspartnere begyndt på denne proces, hvor vi arbejder for, at indikatorer indfanger de relevante biopsykosociale kvalitetsmål og få fastforankret en psykolog i databasens styregruppe. Der er ansøgningsfrist i april 2018.

Sideløbende har udvalget arrangeret en session til foreningens årsmøde i Aalborg, hvor både udvalgsmedlemmer og eksterne oplægsholdere præsenterede sundhedspsykologiens brede virkeområde.

1. Mennesker er fremtidens vigtigste ressource

Psykoterapi kan lindre uforklarlige fysiske symptomer

 

Det var navnet på den sundhedspsykologiske session, som udvalget i samarbejde med eksterne oplægsholdere stod for på Dansk Psykolog Forenings Årsmøde 2017.

“Nogle mennesker slås i årevis med smerter eller kronisk træthed, uden at lægerne kan finde en fysisk forklaring. Vores egne forventninger og tanker kan spille os et puds, så vi for eksempel oplever stærke smerter, selv om vi ikke er kommet til skade.

Hør Bille Sterlls interview med Lisbeth Frostholm, ledende psykolog, Ph.d., Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital.

Du finder det her under årsmødets podcasts.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge