2. Psykologi skal formidles med høj kvalitet
Indsatsområde

Psykologi er en akademisk disciplin og profession, som baseres på forskning i menneskers udvikling, patologi, normaltilstande, motivation, adfærd, intra- og interpersonelle forhold og forholder sig til gruppedynamikker, socialpsykologi, organisationspsykologi og vedrører derfor også i høj grad virksomheder og samfund. Dansk Psykolog Forening vil derfor arbejde for at påvirke samfundsdebatten ved at formidle psykologisk viden og fagligt velunderbyggede holdninger og argumenter for at øve indflydelse på samfundets udvikling med udgangspunkt i, at psykologi skal formidles med høj kvalitet.

Det er Dansk Psykolog Forenings målsætning med kommunikationsarbejdet at give borgerne og andre   målgrupper adgang til viden om psykologi af høj kvalitet og dermed sikre, at psykologien påvirker samfundsdebatten kvalificeret, og at psykologerne opfattes som den mest kvalificerede kilde til psykologisk viden.

Der er generelt stor interesse for psykologi og for psykologiens betydning for vores måde at være til på i vores liv. Interessen følger ofte de mange livsfaser, som vi er i: baby, barn, ung, voksen og gammel.

Der findes mange hjemmesider, der har informationer om psykologi, og vi oplever også et pres på psykologernes ydelser fra andre faggrupper.

Derfor er det vigtigt, at Psykologforeningen arbejder seriøst og langsigtet med at profilere faget og psykologerne, så vi hele tiden fastholder – og minder borgerne om – at psykologer nu engang er bedst til at understøtte personlig udvikling, forebygge og behandle kriser eller psykiske lidelser samt understøtte virksomheder i at udvikle trivsel og godt psykisk arbejdsmiljø.

Vi skal hjemtage psykologien til psykologerne og bringe psykologerne og psykologien ud til borgerne og virksomhederne i stedet for som nu at overlade borgernes store efterspørgsel efter viden om psykologi til et blandet marked, hvor firmaer, enkeltpersoner og organisationer byder ind med information af stærkt svingende kvalitet om vores fagområde. Det går nemlig ud over borgerne og er uhensigtsmæssigt for psykologernes brand, fordi faget udvandes.

Vi vil bringe vigtige psykologfaglige perspektiver ind i samfundsdebatten, der ofte handler mere om økonomi og reformer, og om hvordan man kapitaliserer på sindet og de psykiske ressourcer, end om hvordan man rammesætter samfundet, så mennesker har de bedste muligheder for at trives.

Det vil vi i perioden

2.1. Borgerportal

(Udvikle en borgerportal, som skal være borgernes foretrukne kilde til viden om psykologi (Psykologiguiden))
Psykologforeningen skal udvikle en borgerrettet Psykologiguide på nettet. Læs mere

2.2. Fagmagasinet på dp.dk

(Fagmagasinet P’s hjemmeside)
Generalforsamlingen henstiller til, at nye fagartikler, faglige debatindlæg, læserindlæg og boganmeldelser, som publiceres på Fagmagasinet P’s hjemmeside, løbende skal annonceres med overskrift og og link i DP’s elektroniske nyhedsbreve. Læs mere

Det er Dansk Psykolog Forenings målsætning med kommunikationsarbejdet at give borgerne og andre   målgrupper adgang til viden om psykologi af høj kvalitet og dermed sikre, at psykologien påvirker samfundsdebatten kvalificeret, og at psykologerne opfattes som den mest kvalificerede kilde til psykologisk viden.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge