Borgerportal

2.1.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Udvikle en borgerportal, som skal være borgernes foretrukne kilde til viden om psykologi (Psykologiguiden)
Dansk Psykolog Forening skal udvikle en borgerrettet Psykologiguide på nettet.

KOMMISORIUM

Godkendt af bestyrelsen [08.04.2016]

Det overordnede formål med en online psykologiguide ejet og drevet af Dansk Psykolog Forening er at:

Understøtte, at borgere opsøger psykologer, når det er viden og kompetencer om psykologi, de har brug for. På den måde har sitet et dobbelt formål: Dels skal det være stedet på nettet, som borgerne anvender, når de søger viden om psykologi. Og dels skal det indirekte bidrage til, at borgerne opsøger og efterspørger psykologer frem for andre faggrupper, når de har konkret behov for konsultation, fordi sitet understøtter udbredelsen af viden om, at psykologers akademiske viden og professionelle kvalifikationer er den bedste garanti for kvalitet.

Mål og målsætning

Vi vil udvikle en online psykologiguide henvendt til borgerne – for medlemmerne. En guide, hvor høj kvalitet og faglig dybde går hånd i hånd med brugervenlig formidling.

 • Indholdet er til borgerne.
 • Indholdet skal være forskningsbaseret og af faglig høj kvalitet, så medlemmerne oplever faget repræsenteret på kvalificeret vis.
 • Sitet skal bidrage til at fremme psykologiens position i borgernes bevidsthed.
 • Psykologer skriver indholdet til siden for at sikre høj faglig kvalitet.
 • Redaktionen sikrer brugervenlighed og formidling af høj kvalitet.

Der er gennemført et survey blandt medlemmerne, dog med lav svarprocent, men med opbakning og velvilje til at bidrage med indhold på siden.

For at siden lanceres med indhold, der er efterspurgt af borgerne, er der gennemført en stor søgeordsanalyse (SEO), der har hjulpet redaktionen med at prioritere i de kerneemner, der har søge-volumen (trafik på nettet) og størst potentiale (mindst mulig digital konkurrence).

SUCCESKRITERIER

Godkendt af bestyrelsen [22.02.2017]

DP’s vision er, at portalen får en ledende position på markedet og bliver det naturlige valg, når danskerne søger kvalificeret information om psykologi, psykiske lidelser og psykisk sundhed. Det skal projektet pege i retning af fra første dag.

Bestyrelsen har succeskriterier (KPI’er) til behandling på dagens møde. Herefter kan de offentliggøres og implementeres i projektet og i udviklingsarbejdet.

STATUS

Senest opdateret [27.09.2017]

Bestyrelsen har løbende fået updates vedrørende borgerportalen, som kommer til at bo bag adressen: www.altompsykologi.dk (AOP). Når AOP lanceres bliver medlemmerne de allerførste til at se hjemmesiden, for det er deres site til borgerne. Ved lancering forventes det, at redaktionen er i mål med omkring 65 artikler skrevet af psykologer, der alle har bidraget frivilligt med deres tekster og vinkler på udvalgte emner. De emner, der er udvalgt til lanceringen, er alle emner, som en SEO-analyse har peget på som mest søgte emner i google.

Der er en utrolig stor opbakning til projektet og til, at DP sammen med psykologerne bliver afsender af en portal om psykologi. Redaktionen har undervejs været bistået af en styregruppe samt en digital redaktionsgruppe, der har ydet meget fin og brugbar sparring undervejs.

2. Psykologi skal formidles med høj kvalitet
RESSOURCER

INFOBOKS

Styregruppe:

 • Eva Secher Mathiasen (formand)
 • Merete Strømming (næstformand)
 • Arne Grønborg Johansen (bestyrelsesrep.)
 • Claus Wennermark (bestyrelsesrep.)
 • Marie Zelander (direktør)
 • Mette Holsøe (kommunikationschef)
 • Tina Brændgaard Nissen (projektleder)

Den digitale redaktionsgruppe består af følgende psykologer:

 • Mette Møller
 • Litte Frehr
 • Michael Ulrich

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge