Forsikring og netværk

3.4.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Forsikring og netværk
Det henstilles til Dansk Psykolog Forening i samarbejde med brancheorganisationen Forsikring og Pension at sikre psykologers arbejdsforhold og klienters tarv. Der skal arbejdes for, at de generelle forsikringsbetingelser for psykologdækning sikrer klientens ret til frit at vælge mellem autoriserede psykologer i Danmark.

KOMMISORIUM

Godkendt af bestyrelsen [10.05.2016]

I april 2014 godkendte det daværende Liberalt Forhandlingsudvalg, LFU en målbeskrivelse (strategi) for vores indsatser på området vedr. sundhedsforsikring. Den tidligere bestyrelse godkendte efterfølgende målbeskrivelsen. Den nuværende bestyrelse godkendte målbeskrivelsen på møde i maj 2016.

Indsatserne er i denne GF-periode udvidet med, at vi særligt skal arbejde for, ”at de generelle forsikringsbetingelser for psykologdækning sikrer klientens ret til frit at vælge mellem autoriserede psykologer i Danmark” (uddrag af arbejdsprogrampunkt 3.4).

Vores arbejde og indsatser på området sker langs en række spor såsom dialog med netværksvirksomheder, Forsikring og Pension, dialog og information til medlemmer, politisk indsats og presseindsats. Vores arbejde understøttes af flere undersøgelser blandt medlemmerne for at få viden om samarbejde, udfordringer m.v.

LFU har på møde i december 2016 atter gennemgået målbeskrivelsen og fundet anledning til mindre justeringer og opdateringer. Den reviderede målbeskrivelse er ikke færdigformuleret endnu.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af bestyrelsen [10.05.2016]

De overordnede mål med foreningens arbejde med forsikringsselskaber og netværk:

 1. At sikre kvalitet i psykologydelser, der udføres på baggrund af sundhedsforsikringer.
 2. At sikre bedre vilkår for psykologer, der udfører psykologydelser på baggrund af sundhedsforsikringer.
 3. At sikre udbredelse af viden, der understøtter den ønskede kvalitet og de ønskede vilkår, til alle områdets interessenter.

STATUS

Senest opdateret  [06.10.2017]

 • Præsentation af faglige standarder for selskaber og netværksfirmaer
 • Planer om bedre markedsføringsmateriale af faglige standarder
 • Planer om information til den brede befolkning
 • Indførelse af ny overenskomstbestemmelse om ”lige adgang” og behandlingsomfang
 • Udarbejdet guide om lige adgang
 • Artikel i P førte til stor opmærksomhed i branchen og blandt medlemmer
 • Løbende dialogmøder
 • ”Frit valg” møder modstand i branchen
 • Særlig indsats i forhold til Mølholm Forsikring om psykologer med uddannelsen cand.pæd.psych.
3. Et stærkt fællesskab giver stærke psykologer

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge