Organisering af psykisk arbejdsmiljø

3.2.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Bedre organisering af foreningens arbejde med psykisk arbejdsmiljø
Dansk Psykolog Forening vil udvikle et forslag til, hvordan medlemsinddragelsen omkring arbejdsmiljømæssige spørgsmål kan organiseres bedre til gavn for medlemmernes arbejdsmiljø.

Konkret skal interessenterne omkring medlemmernes psykiske arbejdsmiljø drøfte, hvordan foreningen bedst muligt kan organisere medlemmernes inddragelse og repræsentation i forhold til interessevaretagelsen på den arbejdsmiljømæssige dagsorden.

KOMMISORIUM

Godkendt af bestyrelsen [10.05.2016]

Dansk Psykolog Forening vil udvikle et forslag til, hvordan medlemsinddragelsen omkring arbejdsmiljømæssige spørgsmål kan organiseres bedre til gavn for medlemmernes arbejdsmiljø.

Konkret skal interessenterne omkring medlemmernes psykiske arbejdsmiljø drøfte, hvordan foreningen bedst muligt kan organisere medlemmernes inddragelse og repræsentation i forhold til interessevaretagelse på den arbejdsmiljømæssige dagsorden.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af bestyrelsen [10.05.2016]

At der skabes et grundlag, hvorpå bestyrelsen på kvalificeret vis kan tage stilling til, hvorvidt og i givet fald hvordan, der skal stilles forslag til GF18 om ændringer af DP’s organisering af det politikudviklende arbejde omkring medlemmernes arbejdsmiljø.

STATUS

Senest opdateret [29.09.2017]

Foreningens Arbejdsmiljøudvalg og Løn- og Stillingsstrukturudvalg diskuterer på et møde i oktober 2017 sammen med en procespsykolog med særlig kompetencer på arbejdsmiljøområdet, hvordan foreningen bedst løser opgaven med organiseringen af det psykiske arbejdsmiljø i fremtiden.

På baggrund af denne drøftelse vil bestyrelsen overveje, om der skal foreslås ændringer til generalforsamlingen.

3. Et stærkt fællesskab giver stærke psykologer

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge