Privatansatte psykologer

3.6.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Medlemsarrangementer for privatansatte psykologer
Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at privatansatte psykologer får bedre mulighed for netværksdannelse og faglig udvikling i regi af foreningen.

KOMMISORIUM

Godkendt af FU [12.10.2016]

Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at privatansatte psykologer får bedre mulighed for netværksdannelse og faglig udvikling i regi af foreningen.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af FU [12.10.2016]

Virksomhedsdagene tjener flere formål:

  • At imødekomme privatansattes psykologers behov for faglig udvikling og sparring.
  • Supplere sekretariatets karriererådgivning
  • Bidrage til sparring og netværksdannelse blandt privatansatte medlemmer.
  • Bidrage til, at flere privatansatte får kendskab til sektionen for privatansatte og deltager til aktivt fællesskab i regi af DP/sektionen

STATUS

Senest opdateret [06.10.2017]

Sekretariatet har i samarbejde med Sektionen for Privatansatte Psykologer udarbejdet forslag til form og indhold for afholdelse af fire virksomhedsdage for privatansatte psykologer. Det er vurderingen, at virksomhedsdage vil medvirke til, at der skabes bedre mulighed for netværksdannelse og faglig udvikling for privatansatte psykologer.

Der er i maj 2017 og i september 2017 gennemført virksomhedsdage. I maj var der sat fokus på psykologer i produktionsvirksomheder og i september på psykologer ansat i konsulentfirmaer. De næste virksomhedsaftener vil foregå i løbet af 2018. De områder der kommer i spil bliver formentlig NGO’er og Kommunikation og Branding.

Evalueringen af de gennemførte arrangementer viser, at aktiviteten er meningsfuld for alle parter. Først og fremmest var der mange deltagere på virksomhedsaftenerne. Deltagerne samles omkring deres psykologfaglighed og forskellige arbejdsområder indenfor den private sektor, som mange psykologer gerne vil kende mere til. Evalueringen fra første arrangement viser også, at deltagerne ønsker mulighed for netværksdannelse.

Et andet udbytte af virksomhedsaftenen i maj var, at aktiviteten af privatsektionens styrelse blev brugt som ramme for at reklamere for et nyt koncept for netværksmøder, som styrelsen har udviklet. Privatsektionen har allerede holdt det første netværksmøde i september 2017 med et fuldt booket hold på 16 deltagere.

3. Et stærkt fællesskab giver stærke psykologer
RESSOURCER

Billeder fra et af arrangementerne i 2017. (Fotos: Thorsten Iversen)

“Super arrangement”. “Stor ros til Dansk Psykolog Forening”. “Der er en plads for psykologer i det private”. “Nogle gange handler det om at tænke “ud af boksen”. (Evaluering)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge