Psykisk arbejdsmiljø

3.1.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Psykisk arbejdsmiljø – TR, AMR og ledere som ambassadører
Dansk Psykolog Forening vil arbejde med at styrke tillidsrepræsentanternes, arbejdsmiljørepræsentanternes og ledernes rolle for at fremme indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø for medlemmerne. Sammen er vi stærkere.

KOMMISORIUM

Godkendt af bestyrelsen [20.05.2017]

Psykisk arbejdsmiljø – TR, AMR og ledere som ambassadører

Dansk Psykolog Forening vil arbejde med at styrke tillidsrepræsentanternes, arbejdsmiljørepræsentanternes og ledernes rolle for at fremme indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø for medlemmerne. Sammen er vi stærkere.

At engagere TR, AMR og ledere i en indsats for forbedring af medlemmernes psykiske arbejdsmiljø. Engagementet understøttes af kompetenceudvikling om psykisk arbejdsmiljø samt netværksdannende aktiviteter mellem TR, AMR og ledere.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af bestyrelsen [10.05.2016]

  • At 75 % af vores TR, AMR og Ledere har meldt sig som ambassadører på området.
  • At 50 % af vores TR, AMR og ledere har foretaget mindst én konkret handling, der understøtter det gode Psykiske Arbejdsmiljø for foreningens medlemmer.

STATUS

Senest opdateret [27.09.2017]

Dansk Psykolog Forening arbejder aktivt på at få sat den dagsorden, at psykisk arbejdsmiljø handler om det sociale og det organisatoriske arbejdsmiljø og kaldes sådan. Vi har med vores hovedorganisation, ”Akademikerne”, nedsat en ekspertgruppe, der skal udpege løsninger på, hvordan vi på arbejdsmarkedet sikrer, at der tages hånd om de udfordringer, der er i forhold til det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø. Vi forventer, at det vil fylde særligt meget ved de offentlige overenskomstforhandlinger i foråret 2018.

I foreningen har vi yderligere styrket den individuelle rådgivning af medlemmer på området, og vi har sikret, at vi kan give sparring til den enkelte tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, som oplever udfordring på dette punkt på arbejdspladsen.

Endelig sætter vi i fjerde kvartal 2017 og første kvartal 2018 særlig fokus på ledernes, arbejdsmiljørepræsentanterne og tillidsrepræsentanternes rolle i forhold til det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø. Det vil bl.a. ske i nyhedsartikler og temamøder.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge