Psykologiens udvikling

3.8.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Indsamling af beskrivelse af psykologiens udvikling, såvel teoretisk, praktisk og fagforeningsmæssigt. Hvordan har psykologien i Danmark udviklet sig? Indsamlingen kan fx ske ved registrering af eksisterende beskrivelser, opfordring af ældre og yngre medlemmer til at indsende fotos, materiale og dokumenter.

KOMMISORIUM

Godkendt af bestyrelsen [28.10.2016]

Bestyrelsen har i efteråret 2016 godkendt, at der over nogle måneder i foråret 2017 afvikles en historisk kampagne, der involverer medlemmerne i at fortælle foreningens, fagets og professionens historie. Indsamlingen af det historiske materiale vil også blive knyttet an til markeringen af foreningens 70 års jubilæum, der markeres i forbindelse med Årsmødet den 25. august 2017.

Følgende metoder og handlinger vil blive benyttet:

  1. Historiske citater i Psykologernes Nyhedsbrev, der skal vække medlemmernes interesse i historiefortællingen,
  2. Bloggen ’Fortæl en historie’ på www.dp.dk
  3. Billeder fra en svunden tid på www.dp.dk
  4. Formænd gennem tiden – et fælles foto af de seneste seks formænd
  5. Invitere medlemmer til aftenmøde, for at indsamle viden

Det er hensigten at afprøve en åben og samskabende metode, hvor medlemmerne er centrale for input og outcome.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af bestyrelsen [28.10.2016]

  • Medlemmerne skal have lyst til at bidrage med deres historiske viden.
  • DP skal få indsamlet ’historisk gods’, der eventuelt kan benyttes i forbindelse med en udgivelse (festskrift) eller udstilling i forbindelse med 75 års jubilæet.
  • Medlemmerne skal have indblik i fagets og foreningens udvikling og historie.

STATUS

Senest opdateret [03.10.2017]

Historieportal lanceret 23. maj 2017

Sekretariatet lancerede i slutningen af maj 2017 en historieportal med blikket rettet mod foreningen, psykologerne og psykologien i Danmark i perioden fra 1947 til 2017.

Portalen blev åbnet med en blog bestående af en række formandshistorier af de første syv formænd samt historien om DP´s logo.

Herudover en tidslinje med omkring 250 historiske citater, hvor man kan følge med i udviklingen af fag, behandling, ansættelsesmuligheder, uddannelsessteder, uddannelsesmuligheder, psykologlovgivning, medlemstal, sekretariatsflytninger, kommunikation fra skrivemaskine til sociale medier, psykologers anseelse osv.

Og endelig et billedarkiv med en lang række billeder fra begivenheder i og omkring Psykologforeningen.

Tidslinjens mange citater fra bl.a. medlemsbladet fra 1947 – 2015 er håndplukket af tidligere redaktør af Psykolog nyt, Jørgen Carl, der også har stået for scanning og arkivering af en stor del af det billedmateriale, der anvendes på siden. En del af disse citater er yderligere blevet udvalgt til en mobil udstilling af plakater om foreningens historie, der kan anvendes ved Årsmøde og Dansk Psykolog Forenings Generalformsaling i 2018.

Medlemmerne er både på hjemmesiden og via nyhedsbrevene blevet opfordret til at sende bidrag til billeder, tidslinje og blog, og det har adskillige medlemmer benyttet sig af. En del kan ses på historieportalen, mens flere er i redaktion og på vej.

Frokost- og fotosession med seneste formænd 19. juni 2017

Den 19. juni lykkedes det at samle de seneste seks formænd (1982-2017) til en formandsfotografering. Billedet er en pendant til det billede, der blev taget af de første syv formænd (1947-1982).

Ved frokosten blev det aftalt, at formændene bidrager med hver deres formandsberetning, der gengives på hjemmesiden, så snart alle er indkommet. De første syv formænds beretninger findes samlet i en udgivelse fra 1982.

Medlemsmøde afholdt 27. juni 2017

Den 27. juni 2017 blev der afholdt et møde for historieinteresserede psykologer i foreningens hus i Stockholmsgade. De fremmødte psykologer så på billeder, dokumenter og udvekslede erfaringer og historier fra deres tid i foreningen, og herudover var de optaget af, hvordan man kunne indhente flere bidrag til portalen, ligesom der var interesse for indhold, der i højere grad kunne belyse psykologiens udvikling. Mødet var annonceret via nyhedsbreve og historieportalen.

Markering af 70 års jubilæum ved Årsmøde den 25. august 2017

Ved foreningens Årsmøde blev 70 års jubilæet markeret ved en mellemøstlig middag for 220 deltagere. Der var opstillet en mobil plakatudstilling – en “historisk labyrint” – bestående af en lang række historiske citater og billeder. Herudover holdt foreningens fomand, Eva Secher Mathiasen, tale om foreningen gennem tiden.

3. Et stærkt fællesskab giver stærke psykologer

Foreningens formænd i 70 år

1947 – 1982 De syv første formænd

Poul Vidriksen, Karen Bentzen, Jesper Florander, Lise Møller, Poul Perch, Elsa Schmidt og Fin Agersted.

1982 – 2017. De seks seneste formænd

Eva Secher Mathiasen, Roal Ulrichsen, Jogvan Petersen, Johanne Bratbo, Jytte Freisleben og Bente Ørum.

Tale og billeder fra foreningens årsmøde

Læs Eva Secher Mathiasens tale.

Se flere billeder.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge