Rekruttering på universiteter

3.7.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Rekrutteringsindsats på universiteterne
Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at psykologer og psykologistuderende tidligt i karrieren oplever DP som en værdiskabende forening.

KOMMISORIUM

Godkendt af bestyrelsen [10.05.2016]

Studentersektionen opfatter sig allerede i dag som en rekrutteringsenhed i Dansk Psykolog Forening, og det er derfor vigtigt at finde en god rollefordeling mellem ansatte og frivillige medlemmer i DPS for forsat at sikre denne balance.

Formålet med projektet er at sikre, at psykologistuderende på alle fire universiteter tidligt i studieforløbet får kendskab til Dansk Psykolog Forening og oplever, at medlemskabet er et værdiskabende tilvalg. Projektets metode er, at Dansk Psykolog Forening sikrer tilstedeværelse på alle fire universiteter gennem arrangementer i tæt samarbejde med delstyrelserne i DPS. Aktiviteterne skal understøttes af en deltidsansat studerende på hvert universitet, som samarbejder med Sekretariatet og Studentersektionen om udvikling og afholdelse af aktiviteterne. De ansatte studerende refererer til Sekretariatet.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af bestyrelsen [10.05.2016]

Vi kan opstille følgende målsætninger på de tre punkter:

  • En organiseringsgrad af studenter på mindst 50 % pr. august 2017. Vi har i dag ca. 1.600 studentermedlemmer ud af ca. 4.200 studerende, svarende til en organiseringsgrad på ca. 38%.
  • En organiseringsgrad af optagelsesberettigede psykologer på 90% pr. august 2017. Vores nuværende medlemsprocent for kandidatmedlemmer er ca. 87 %. Det er desværre ikke muligt at måle specifikt på organiseringsgrad af dimittender.
  • At der laves nye medlemsfordele lokalt for de studerende.

STATUS

Senest opdateret [29.09.2017]

Vi har arbejdet målrettet med at rekruttere flere medlemmer blandt de studerende på universiteterne.

Vi har afprøvet forskellige metoder nysgerrigt for at få afdækket, hvad der har den største effekt. Vi har:

  • ansat rekrutteringsmedarbejdere på de enkelte universiteter
  • etableret samarbejde med vores A-kasse (AKA) om fælles hvervning
  • været mere til stede på universiteterne
  • fået målrettet vores vejledningsmateriale til de studerende.

Studentermedlemstallet er steget i perioden, og der forestår nu en evaluering sammen med DPS (Studentersektionen) af de forskellige tiltag. Bestyrelsen vil på den baggrund stille forslag til GF18 om en fremtidig indsats på det, der virker bedst.

3. Et stærkt fællesskab giver stærke psykologer
RESSOURCER

Dansk Psykolog Forenings studenterpjece.

Markedsføring af medlemsfordele

Eksempler på samarbejde mellem DPS og DP om markedsføring af medlemsfordele for studerende på Studentersektionens Facebookside.

3-7-stud-sekt-munksgaard-fb-kampagbe-foreloebig
3-7-stud-sekt-p1-fb-kampagne
3-7-stud-sekt-runa4-fb-kampagne

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge