Etiknævnets klagesager

4.3.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Klare retningslinjer for Etiknævnets arbejde i klagesagsbehandling
Bestyrelsen færdiggør i samarbejde med Etiknævnet en procedurebeskrivelse for Etiknævnets arbejde, som sikrer gennemsigtighed i klagesager.

KOMMISORIUM

Godkendt af bestyrelsen [28.10.2016]

Bestyrelsen drøfter Etiknævnets udkast til revision af klagevejledningen i forbindelse med etiksager: ”Når der klages over en psykolog til Etiknævnet”.

Bestyrelsen fandt ikke, at Etiknævnets udkast til revision af klagevejledningen lever op til Arbejdsprogrammets punkt 4.3 og besluttede, at sekretariatet skal støtte processen i at komme videre.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af bestyrelsen [28.10.2016]

Bestyrelsen færdiggør i samarbejde med Etiknævnet en procedurebeskrivelse for Etiknævnets arbejde, som sikrer gennemsigtighed i klagesager.

STATUS

Opdateret senest [04.10.2017]

Formålet med revisionen af klagevejledningen er at øge gennemsigtigheden i sagsbehandlingen, herunder at tydeliggøre de forskellige sagsbehandlingstrin for medlemmer i Dansk Psykolog Forening, borgere, sagsparter samt bestyrelsen.

Efter bestyrelsesmødet den 28. oktober 2016 har der været flere kontakter mellem sekretariatet og Etiknævnet om sagen, senest den 16. juni 2017.

Etiknævnet behandler p.t. udkast til ny klagevejledning, som er udarbejdet af sekretariatet. Vejledningen vil dernæst blive forelagt for bestyrelsen.

Der udestår herudover en beskrivelse af Etiknævnets sagsbehandlingsprocedure i forbindelse med klagesager, som skal indgå som en del af grundlaget for bestyrelsens stillingtagen til klagesager, hvor Etiknævnet anbefaler at sagen afgøres med kritik eller anden sanktion.

4. Kvalitet, etik og kompetence er psykologernes vandmærke
RESSOURCER

Ny klagevejledning på vej.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge