Flere specialpsykologuddannelser

4.2.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Flere offentligt finansierede specialpsykologuddannelser
Det er Dansk Psykolog Forenings målsætning, at der etableres offentligt finansierede specialpsykologuddannelser inden for alle relevante fagområder. Der fokuseres i første omgang på oprettelsen af en specialpsykologuddannelse i almen klinisk psykologi samt PPR.

KOMMISORIUM

Godkendt af bestyrelsen [22.02.2017]

Nyt projekt. Behandles første gang på BM9.

Dansk Psykolog Forening har et langsigtet strategisk mål om, at der skal etableres mere offentligt finansieret videreuddannelse til psykologerne og gerne i form af flere specialpsykologuddannelser eller andre sammenhængende uddannelsesforløb. Flere specialpsykologuddannelser i offentligt regi vil i sagens natur løfte faggruppen ift. status, anerkendelse og vilkår.

I denne GF-periode prioriteres en første og særlig indsats i forhold til et mere langsigtet mål om oprettelse af en specialpsykologuddannelse i almen klinisk psykologi, dvs. på området for privatpraktiserende psykologer. Når dette felt prioriteres nu, skyldes det, at vi vurderer, at der er nogle ”åbne vinduer” p.t., der kan udnyttes. Resultatet af overenskomstfornyelse på praksisområdet lægger bl.a. op til ”mere systematisk og offentligt finansieret efteruddannelse” til psykologerne. Moderniseringsarbejdet pegede desuden på en målsætning om mere specialisering, og det samme gjorde sundhedsstyrelsen seneste evaluering og perspektivering af tilskudsordningen.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af bestyrelsen [22.02.2017]

I denne GF-periode:

  • Nedsættelse af arbejdsgruppe mellem DP og DR om systematisk efteruddannelse.
  • Etablering af model for organisering af efteruddannelsesaktiviteter til psykologer på POK.
  • Nedsættelse af følgegruppe i DP om specialpsykologuddannelse.
  • Dialog indledt med mest centrale interessenter, nemlig DR og evt. Sundhedsministeriet.

 

Lang sigt:

  • I 2022 er der etableret en offentlig finansieret specialpsykologuddannelse i almen klinisk psykologi.

STATUS

Senest opdateret [06.10.2017]

Sekretariatet har arbejdet med udformningen og beskrivelsen af et projekt, der har som målsætning, at der oprettes en offentligt finansieret specialpsykologuddannelse i almen klinisk psykologi, hvor målgruppen først og fremmest er privatpraktiserende psykologer.

Arbejdsgruppen mellem Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening om Systematisk Efteruddannelse er nedsat og første møde finder sted ultimo oktober 2017. Når vi har mere viden om dette arbejde, har vi planlagt at indlede dialog med DR’ s sundhedspolitiske kontor om specialpsykologuddannelse i almen klinisk psykologi.

4. Kvalitet, etik og kompetence er psykologernes vandmærke

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge