Forskning i psykologi

4.5.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Fremme strategisk forskning i psykologi
Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at der i andet regi etableres strategisk forskning i, hvordan psykologer kan indgå i forskellige velfærdsløsninger, i særdeleshed psykoterapi samt i relation til ældreområdet og borgere på sygedagpenge.

DP skal i arbejdet lægge vægt på en nuancering af evidens- og metodeforhold samt på at dokumentere, hvordan psykologers forskelligartede indsats har en god effekt og på, at forskningen formidles og får indflydelse på tilrettelæggelse af psykologarbejde i praksis.

KOMMISORIUM

Godkendt af Bestyrelsen [28.10.2016]

Aktiviteterne fordeler sig på følgende indsatser:

 1. Forskningsprojekt som del af Praksisoverenskomsten (POK).
 2. Deltagelse i Mind My Mind-projektet (støtter forskning i psykologisk intervention i PPR-regi).
 3. Deltagelse i projekt i regi af Holbæk kommune om en indsats for 15-30 årige med mentale problemer under uddannelse. Finansiering er A.P. Møller fonden.
 4. Afdække mulighederne for, hvordan vi sikrer flere psykologkompetencer i Det Frie Forskningsråd inden for sundhed og sygdom samt efterfølgende sikrer mere kendskab til Det Frie Forskningsråd blandt psykologiske forskere for at sikre flere midler til strategisk forskning inden for psykologi.
 5. FORSK 2025 – Regeringens katalog over de vigtigste forskningsområder frem mod 2025.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af Bestyrelsen [28.10.2016]

Målsætningen er at levere indsatser og resultater på de fem punkter med udgangspunkt i den i Arbejdsprogrammet vedtagne tekst, hvor nr. 1 som OK-aftalt projekt er den ’tungeste’ ift. både prioritering og indsats.

STATUS

Senest opdateret [04.10.2017]

 1. POK Forskningsprojekt
  Arbejdet med den kliniske kvalitetsdatabase og forskningsprojektet, som er aftalt i POK, er trods stor indsats fra Dansk Psykolog Forenings side gennem det sidste år løbet ind i vanskeligheder. Pt. undersøges således spørgsmålene om organisering, drift og finansiering af den kliniske kvalitetsdatabase, hvilket i sagens natur forsinker etablering af både database og forskningsprojekt.
 2. Mind My Mind
  Eva deltager i følgegruppen for projektet, der med en øjeblikkelig finansiel udfordring skrider fremad.
 3. Projekt i regi af Holbæk kommune og A.P. Møller fonden
  Vi har efter vores dialog med UPCN (initativtager) og fonden anbefalet, at projektet får en forskningsmæssig forankring. Ansøgningen blev desværre ikke imødekommet.
 4. Det Frie Forskningsråd
  Pt. ingen aktivitet.
 5. FORSK 2025
  Foreningen har bidraget til FORSK 2025-kataloget under temaet “Et samfund med sundhed og livskvalitet” om forskning på demensområdet. Lægeforeningen forhandler som AC-repræsentant på vores vegne.
  Vores bidrag vedr. intensiveret forskning i demens er medtaget under katalogtemaet ‘Bedre Sundhed’ med følgende formulering: “For at kunne behandle aldersrelaterede sygdomme bedst muligt er det nødvendigt, at nye, effektive behandlingsmuligheder – herunder non-farmakologiske – fortsat udvikles og implementeres. Forskningen kan bl.a. sigte mod at udvikle mere effektive indsatser i forhold til at bevare ældres funktionsevne og til rehabilitering af ældre, samt at gøre det tværsektorielle samarbejde mere effektivt”. Kataloget er udgivet juni 2017.
4. Kvalitet, etik og kompetence er psykologernes vandmærke

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge