Ikkeautoriserede psykologer

4.10.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Uddannelsesforløb for ikke-autoriserede psykologer
I perioden kortlægges og arbejdes der med psykologernes muligheder for at opnå autorisation, og det analyseres, hvordan Dansk Psykolog Forening bedst muligt understøtter, at psykologer opnår autorisation.

I drøftelserne stiles mod en offentligt finansieret turnusmodel på tværs af fx regioner og kommuner indeholdende forskellige ansættelsesområder. I arbejdet inddrages ikke-autoriserede psykologer, Studentersektionen samt andre relevante selskaber og sektioner, som er knyttet til de ansættelsesområder, som involveres i arbejdet.

KOMMISORIUM

Godkendt af Bestyrelsen [28.10.2016]

I perioden kortlægges og arbejdes der med psykologernes muligheder for at opnå autorisation, og det analyseres, hvordan Dansk Psykolog Forening bedst muligt understøtter, at psykologer opnår autorisation.

I drøftelserne stiles mod en offentligt finansieret turnusmodel på tværs af fx regioner og kommuner indeholdende forskellige ansættelsesområder. I arbejdet inddrages ikke-autoriserede psykologer, Studentersektionen samt andre relevante selskaber og sektioner, som er knyttet til de ansættelses-områder, som involveres i arbejdet.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af Bestyrelsen [28.10.2016]

Ikke opstillet og konkretiseret endnu.

STATUS

Opdateret senest [06.10.2017]

Bestyrelsen behandlede sagen første gang på BM6 i oktober 2016. Bestyrelsen drøftede og opstillede politiske pejlemærker for projektet. Sagen er behandlet flere gange siden af bestyrelsen og senest på BM14 i september 2017.

Der er hen over sommeren 2017 gennemført en omfattende undersøgelse blandt psykologerne, der kaster lys på, hvordan det reelt går med at blive autoriseret, herunder hvor der er problemer med at få autorisation, hvor længe det tager, samt om der er ønsker til ændringer af reglerne i autorisationsordningen.

Overordnet viser undersøgelsen, at det går ret godt med at få autorisation i såvel kommuner som i psykiatrien. Til gengæld er det fortsat vanskeligt for (især privatansatte) organisationspsykologer og universitetsansatte psykologer at aftale autorisationsforløb med deres ledelser.

Bestyrelsen har behandlet resultaterne af undersøgelsen på møde i september 2017 og besluttet, at der som det næste nu tages kontakt til de offentlige arbejdsgivere med henblik på drøftelser om, hvordan vi får etableret endnu bedre autorisationsforløb for psykologerne.

4. Kvalitet, etik og kompetence er psykologernes vandmærke
RESSOURCER

Medlemsundersøgelse om autorisationsforhold

Dansk Psykolog Forening har gennemført en undersøgelse i 2017 af psykologers forhold under autorisation.

Undersøgelsen viser generelt gode forhold for at opnå autorisation, dog med en tendens til, at det nu tager længere tid og at nogle arbejdsgivere sparer på supervision og autorisationstillæg.

PPR og psykiatrien tilbyder de bedste forhold for uddannelsen, mens autorisation er mere problematisk indenfor arbejds- og organisationspsykologi og især uddannelse og forskning.

DP tager nu fat i Danske Regioner og KL for at afdække deres ønsker og behov.

Læs hovedkonklusionerne.

Læs hele undersøgelsen her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge