Krav i specialistuddannelsen

4.7.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Aktualitetskrav i specialistuddannelsen
Validiteten af de nuværende aktualitetskrav i specialistuddannelsen ønskes undersøgt.

KOMMISORIUM

Godkendt af Bestyrelsen [10.06.2016]

BM godkender i forbindelse med specialistuddannelsesudvalgets (SPU) samlede kommissorium, at SPU forestår undersøgelse af validiteten i specialistuddannelsen, og at også fagnævnene inddrages i arbejdet. Endelig beskrivelse af undersøgelsesdesign er ikke udformet ved BM 10. juni 2016.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af Bestyrelsen [Indstillet til godkendelse 22. februar 2017 (skriftlig behandling)]

Validiteten af de nuværende aktualitetskrav i specialistuddannelsen er undersøgt i forhold til:

  • Aktualitetskrav på andre relevante uddannelser.
  • Etiske principper for nordiske psykologer – set i relation til aktualitetskravene.
  • Hvad siger forskningen om aktualitetskravene?
  • Aktualitetskravenes praktiske betydning for opnåelse af en specialistuddannelse.

STATUS

Senest opdateret [27.09.17]

Specialistuddannelsesudvalget indstillede følgende konklusion til BM 22. februar 2017:

Det konkluderes, at det er vanskeligt for medlemmerne at forstå indholdet i aktualitetskravet og også præcis at gennemskue, hvad det indebærer for den enkelte specialistuddannelse. Specialistuddannelsesudvalget har derfor undersøgt, hvordan man kan forenkle og reformulere aktualitetskravet.

Specialistuddannelsesudvalget vedtog den 29. august 2017 følgende aktualitetskrav:

Det er besluttet, at der ingen aktualitetskrav skal være til gennemførelse af praksis, men at der er aktualitetskrav til i alt 100 timer inden for kategorierne supervision og teori, der skal være gennemført inden for de seneste otte år umiddelbart op til godkendelse af specialistuddannelsen.

4. Kvalitet, etik og kompetence er psykologernes vandmærke

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge