Lov om social service

4.11.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Psykologfaglighed i lov om social service
Dansk Psykolog Forening skal arbejde for, at psykologfaglighed bliver en oftere anvendt og mere selvfølgelig del af arbejdet i relation til “Lov om Social Service”. Dette såvel i behandlingsøjemed som til brug ved børns, unges og familiers behov.

KOMMISORIUM

Godkendt af bestyrelsen [10.05.2016]

Psykologfaglighed i lov om social service. Dansk Psykolog Forening skal arbejde for, at psykologfaglighed bliver en oftere anvendt og mere selvfølgelig del af arbejdet i relation til “Lov om Social Service”. Dette såvel i behandlingsøjemed som til brug ved børns, unges og familiers behov.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af bestyrelsen [dato]

STATUS

Senest opdateret [04.10.2017]

I foråret 2016 blev der iværksat en revision af serviceloven. Det var fra start ikke klart, hvorvidt revisionen kunne få betydning for børneområdet. Bestyrelsen besluttede imidlertid, på baggrund af at revisionen af serviceloven kun androg voksenområdet, ikke at gå aktivt ind i sagen i den ombæring.

Det er særligt forhold omkring §50 (børnefaglige undersøgelser), der ligger til grund for Arbejdsprogrammet.

Et muligt videre skridt er at undersøge og afklare i Arbejdsprogrammets tekst nævnte problems omfang i samarbejde med KAPS med henblik på at skabe presse og politisk markering.

Status september 2017

I samarbejde med bl.a. KAPS er indsatsen med at sikre højere kvalitet i børnesager nu sat i gang.

Vi kommer til at ’spille’ bold med Ombudsmanden, der pt har fokus på, om anbragte børn får en handleplan. Dansk Psykolog Forenings indsats bliver i den henseende at sætte fokus på, dels utilstrækkelige børnefaglige undersøgelser, dels hvordan undersøgelserne bliver omsat til handleplaner. I den forbindelse er det også relevant at italesætte spørgsmålet om, hvorvidt barnet kommer nærmere de mål, som handleplanerne opstiller.

Arbejdet starter med udgangen af september 2017 og løber frem til GF18 i marts 2018. Der vil undervejs også blive taget kontakt til både andre faggrupper på området såvel som politiske ordførere og NGO’er.

4. Kvalitet, etik og kompetence er psykologernes vandmærke

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge