Medlemsadgang til forskning

4.6.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Give medlemmer adgang til forskning
Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at medlemmerne får adgang til relevant forskning, som kan opdatere deres viden om psykologi.

KOMMISORIUM

Godkendt af Bestyrelsen [drøftet på BM6, BM7 og BM9]

Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at medlemmerne får adgang til relevant forskning, som kan opdatere deres viden om psykologi.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af Bestyrelsen [drøftet på BM6, BM7 og BM9]

At medlemmerne via artikler, forskningskonferencer, fagarrangementer eller andet får let adgang til aktuel forskningsbaseret viden inden for et bredt spektrum af psykologiens fagområder. Adgangen skal som udgangspunkt være tilgængelig for alle medlemmer og skal være relevant for flere praksisområder.

STATUS

Udmøntningen af punktet er ikke endeligt afklaret. Forskellige løsninger i tråd med ovennævnte kommissorium har været i spil.

Det har været undersøgt, om der kunne skaffes en bred og lettilgængelig adgang for medlemmerne til videnskabelige artikler f.eks. via PsycINFO. Det har måttet opgives dels pga. vanskeligheder med at få en attraktiv aftale i hus, og dels fordi det ikke inkluderer full text adgang til de artikler, der så måtte være fundet. Vi har i øvrigt heller ikke fundet andre fagforeninger eller grupper med tilsvarende løsninger.

Det har også indgået i drøftelserne at se på mulighederne for en DP forskningskonference som udmøntning af arbejdsprogrampunktet.

Bestyrelsen har sidenhen drøftet muligheden for at lancere et forskningsbaseret og peer-reviewed tidsskrift som udmøntning af arbejdsprogrampunktet.

Vi har sideløbende undersøgt aktuelle gratis-adgange til forskningsartikler og vil gerne henlede medlemmernes opmærksomhed på tre aktuelle muligheder: Research-Gate og Google Scholar er permanente gratis-muligheder, men ikke alle artikler er tilgængelige her.

Statsbiblioteket har dog i øjeblikket et pilotprojekt kørende, som tilbyder alle borgere gratis adgang til 65 mio. forskningsartikler. Artiklerne bestilles som fjernlån via Det Kongelige Bibliotek. Man kan søge og bestille op til 25 artikler pr. måned, leveret som print til ens lokale bibliotek. Kommerciel brug er ikke tilladt. Se links til alle tre muligheder under ressourcer.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge