Pris til juniorforsker

4.9.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Forskningspris til juniorforsker
Psykologforeningen uddeler hvert år en forskningspris til en psykolog som juniorforsker. Forskningsprisen på 25.000 kr. kan gives til den psykolog med det vigtigste forskningsmæssige bidrag, uanset om vedkommende er medlem eller ej.

Der skal være prisuddeling hvert år, og det foreslås, at man ved modtagelse af prisen samtidig forpligter sig til at holde et 30–60 minutters oplæg til glæde for at øge fagligheden/viden om forskningen.

KOMMISORIUM

Godkendt af Bestyrelsen [30.08.2016]

Dansk Psykolog Foreningen uddeler hvert år en forskningspris til et medlem som juniorforsker. Forskningsprisen på 25.000 kr. kan gives til den psykolog med det vigtigste forskningsmæssige bidrag, uanset om vedkommende er medlem eller ej.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af bestyrelsen [30.08.2016]

Dansk Psykolog Forenings juniorforskerpris har til formål dels at fremme kvalitet og forskningsbaseret udvikling inden for det psykologiske fagområde og dels at fremme medlemmernes arbejde med forskning. Endelig ønsker Dansk Psykolog Forening med en årlig uddeling af en forskningspris at skabe opmærksomhed omkring psykologisk forskning.

STATUS

Senest opdateret [04.10.2017]

Arbejdet med juniorforskerprisen består af tre dele:

  1. Indstilling og udpegning af bedømmelsesudvalg
  2. Indhentning af indstillinger til juniorforskerprisen
  3. Bedømmelsesudvalgets udpegning af vinder og koordinering af oplæg til Årsmødet

Bestyrelsen udpegede og sammensatte Bedømmelsesudvalget på baggrund af indstillinger fra Universitetssektionen og Selskab for Forskningsmetodologi.

Fra december-februar var der åbent for indstillinger til juniorforskerprisen ad en række kanaler (bl.a. hjemmeside, nyhedsbreve, Facebook og direkte opfordring til selskaber). Der blev modtaget 18 indstillinger.

Et enstemmigt bedømmelsesudvalg pegede den 28 marts 2017 på Mia Skytte O’Toole, som dermed blev årets og Dansk Psykolog Forenings første modtager af Juniorforskerprisen, samt de dertilhørende 25.000 kr.

Bedømmelsesudvalget nominerede derudover fire af de indstillede, som også udmærkede sig særligt inden for de opsatte kriterier:

  • Ali Amidi, forskningsområde: Sundheds- og neuropsykologi
  • Christian Gaden Jensen, forskningsområde: Sundhedspsykologi
  • Kristian Sandberg, forskningsområde: Kognitionspsykologi og kognitiv neurovidenskab
  • Maj Hansen, forskningsområde: Klinisk Psykologi med særligt fokus på psykotraumatologi

Mia Skytte fik til årsmødet i Aalborg d. 25 august 2017 overrakt prisen af foreningens næstformand Merete Strømning, hvorefter hun holdt oplæg for forsamlingen med udgangspunkt i sin forskning i emotioner og emotionsregulering til behandling af bl.a. angst og depression.

4. Kvalitet, etik og kompetence er psykologernes vandmærke
RESSOURCER

Se nyheden om vinderen af Juniorforskerprisen og begrundelse for udpegelsen af Mia Skytte O’Toole her.

Bedømmelsesudvalget bestod af Karen Pernille Hviid, Bobby Zachariae, Jens Richardt Møllegaard Jepsen og Vilhelm Borg.

Podcast med Mia Skytte O`Toole

 

Hør interviewet om Mia Skytte O`Tooles forskning, der blev optaget i forbindelse med hendes oplæg og uddelingen af Juniorforskerprisen ved Årsmødet den 25. august 2017.

Hør det her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge