Psykologer er sundhedspersoner

4.1.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Psykologer, som har deres virke inden for det sundhedsfaglige område, skal anerkendes som sundhedspersoner
Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at psykologer anerkendes som værende sundhedspersoner, og at der sker en mere tydelig grænsedragning for, hvornår psykologer er omfattet af begrebet sundhedsperson, og hvornår de ikke er.

KOMMISORIUM

Godkendt af bestyrelsen [17.01.2017]

Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at psykologer anerkendes som værende sundhedspersoner, og at der sker en mere tydelig grænsedragning for, hvornår psykologer er omfattet af begrebet sundhedsperson og hvornår de ikke er.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af bestyrelsen [17.01.2017]

At psykologer, der arbejder inden for det sundhedsfaglige område anerkendes som sundhedspersoner, dvs. at myndigheder, arbejdsgivere og psykologerne selv kender og efterlever, at psykologer inden for sundhedslovens område er at betragte som sundhedspersoner.

STATUS

Senest opdateret [06.10.2017]

I Sekretariatet har vi arbejdet med at få analyseret, hvordan det præcis forholder sig i henhold til relevant lovgivning, ligesom vi har forfulgt en strategi, hvor vi har forsøgt at løse de problemer og vanskeligheder, som medlemmerne løber ind i pga. uklarhed eller manglende anerkendelse fra sag til sag.

Denne lidt forsigtige inkrementelle stil har vi forfulgt for ikke at risikere, at ministeren/ministrene skulle nå frem til noget andet, og at vi samtidig vil få tilstrækkelig vished for – og opbakning til – vores juridiske vurdering, at vi kan søge blåstempling i Sundhedsministeriet. Der er ikke længere tvivl om, at psykologer der arbejder indenfor sundhedsloven er sundhedspersoner.

Bestyrelsen har på møde den 17. januar 2017 drøftet arbejdet og godkendt, at bestyrelsen:

  • Tilslutter sig, at der ikke for nuværende skal tages fornyede skridt til at flytte psykologerne fra Socialministeriet til Sundhedsministeriet
  • Tilslutter sig indstillingen om, at vi undersøger problemstillingen med udvidet journaladgang nærmere, og efterfølgende beslutter, hvordan også den barriere søges fjernet.
  • Beslutter, at strategien fortsættes med henblik på at fjerne barrierer på arbejdspladserne for psykologer som sundhedspersoner.
  • Tilslutter sig, at Bestyrelsen får ny status for vores arbejde med psykologers anerkendelse som sundhedspersoner, herunder udvidet journaladgang samt journaladgang for psykologer i uddannelsesstillinger, inden sommerferien 2017.
  • Beslutter, at der i regi af det nedsatte arbejdsprogramudvalg om hjerneskaderehabilitering arbejdes på at få klarhed over, om genoptræning i kommunalt regi foregår i henhold til både sundhedsloven og serviceloven; og hvis dette er tilfældet, om det så betyder, at psykologer, der arbejder med genoptræning i henhold til serviceloven, så ikke kan betragtes som sundhedspersoner.

Status oktober 2017

Sekretariatet har hjulpet en enkelt arbejdsplads med at blive anerkendt som sundhedspersoner
Medlemmerne er med nyhedsbrev orienteret om, at der ikke længere er tvivl om, at psykologer, der arbejder indenfor sundhedsloven, er sundhedspersoner
Ingen medlemmer har henvendt sig med problemer med anerkendelse som sundhedspersoner efterfølgende
Ny status til bestyrelsen er planlagt til mødet i december 2017.

4. Kvalitet, etik og kompetence er psykologernes vandmærke
RESSOURCER

Læs  artiklen”Psykologer er sundhedspersoner“, der blev udsendt med Psykologernes Nyhedsbrev 2/2017.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge