Psykologlov og etik i Grønland

4.8.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Psykologlov og etiske principper i Grønland
Dansk Psykolog Forening prioriterer det politiske arbejde med Naalakkersuisut (Grønlands landsting) og/eller Inatsisartut (Grønlands Selvstyre) for at få indført:

  • En psykologlov i Grønland, som er identisk med den danske psykologlov.
  • Etiske regler (Etiske Principper for Nordiske Psykologer).
  • En beskyttelse af “Psykolog”-titlen.

KOMMISORIUM

Godkendt af Bestyrelsen [25.11.2016]

Bestyrelsen besluttede i juni 2016, at Sekretariatet i samarbejde med kredsen i Grønland samt myndighederne i Grønland arbejder for indførelsen af Psykologlov, tilsyn og klagemulighed frem til årets udgang. Der har været fremdrift i sagen, hvorfor Bestyrelsen igen i november 2016 vedtog, at Sekretariatet arbejder yderligere ca. fem måneder med indsatsen.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af Bestyrelsen [10.06.2016]

Indførelse af psykologlov, tilsyn og klagemulighed i Grønland.
Det skal i den forbindelse nævnes, at de nordiske principper allerede gælder i Grønland. Foreningens indsats vil derfor udelukkende være på det juridiske område.

STATUS

Senest opdateret [27.09.2017]

Foreningen har i 2016 arbejdet for, at der indføres psykologregler i Grønland. Reglerne skal sikre titelbeskyttelsen og klageadgang over psykologydelser.

Foreningen har været i dialog med Selvstyret for at oplyse om konsekvenserne af ikke at have titelbeskyttelse og klagemulighed for borgerne. Selvstyret har tilkendegivet, at de ser positivt på, at der indføres regler for psykologers virke i Grønland.

I foråret 2017 har foreningen modtaget det første udkast til nye regler, som foreningen har givet sine bemærkninger til. Efterfølgende har det vist sig, at de nuværende regler i Grønland ikke gør det muligt umiddelbart at vedtage regler for psykologer, idet Landslægeembedets kompetence først skal afklares. Selvstyret er derfor i færd med at klarlægge lovgivningen på dette område.

Selvstyret har oplyst, at foreningen igen vil blive inddraget i udformningen af de konkrete regler, når de har færdiggjort deres udredningsarbejde. Selvstyret kan ikke oplyse, hvornår psykologreglerne forventes at træde i kraft.

4. Kvalitet, etik og kompetence er psykologernes vandmærke

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge