Tavshedspligt i journaler

4.12.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Tavshedspligt i forhold til digital journalføring m.v.
Dansk Psykolog Forening skal arbejde for at sikre, at psykologers etiske forpligtelser i forhold til fx tavshedspligt ikke krænkes som følge af øget tværfagligt samarbejde og digital journalføring i det offentlige.

KOMMISORIUM

Godkendt af Bestyrelsen [17.01.2017]

Dansk Psykolog Forening skal arbejde for at sikre, at psykologers etiske forpligtelser i forhold til fx tavshedspligt ikke krænkes som følge af øget tværfagligt samarbejde og digital journalføring i det offentlige.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af Bestyrelsen [17.01.2017]

At psykologernes etiske forpligtelser ift. f.eks. tavshedspligt overholdes i den kommunale forvaltnings elektroniske journaliseringssystemer.

STATUS

Senest opdateret [27.09.2017]

Psykologers tavshedspligt kan være udfordret i forbindelse med, at kommunerne har elektroniske journaler. Det blev derfor besluttet, at der i første kvartal 2017 – med input fra KAPS – skulle gennemføres en undersøgelse blandt DP’s tillidsrepræsentanter for at afdække, om der fortsat er problemer med at overholde datalovgivning og psykologers tavshedspligt i de digitale journaliseringssystemer i kommunerne.

Foreningen har på den baggrund i forsommeren 2017 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens PPR-ansatte tillidsrepræsentanter i kommunerne samt medlemmer på få andre udvalgte kommunale områder.

Resultatet af undersøgelsen foreligger nu og skal behandles af foreningens bestyrelse i efteråret 2017. Når bestyrelsen har taget stilling til undersøgelsen, vil medlemmerne blive orienteret via nyhedsbreve, ligesom foreningen forventer at kunne præsentere resultaterne i foreningens forskellige relevante kredse, selskaber mv., herunder KAPS.

4. Kvalitet, etik og kompetence er psykologernes vandmærke

Undersøgelse på vej.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge