Teknologibaserede psykologydelser

4.4.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Teknologibaserede psykologydelser
Dansk Psykolog Forening vil følge udviklingen inden for teknologiunderstøttede psykologydelser og stille viden herom til rådighed for medlemmerne.

KOMMISORIUM

Godkendt af bestyrelsen [28.10.2016]

Intet kommissorium. Bestyrelsen godkendte tekst til hjemmesiden.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af bestyrelsen [26.10.2016]

Et af målene i kommissoriet for DPs Online panel er at arbejde med retningslinjer for teknologiunderstøttede psykologydelser, herunder rækkevidden af retningslinjerne, hvilke typer af psykologydelser, der egner sig (og evt. ikke) til at foregå online samt forhold af relevans for kvaliteten i ydelserne.

Retningslinjernes format skulle være i form af et hjemmesideunivers med en indledende tekst på forsiden og derfra links til hhv.: Anbefalinger, Etik, Retningslinjer, Kurser, litteratur og øvrige links.
Der er endvidere defineret en målsætning om at samarbejde med Psykolognævnet, for at teknologibaserede psykologydelser i højere grad kan indgå som en del af det praktiske arbejde i autorisationen på lige fod med øvrig ”ansigt-til-ansigt” interaktion med klienter.

STATUS

Senest opdateret [05.10.2017]

DP har deltaget i en arbejdsgruppe under KORA vedr. internetpsykiatri samt deltaget i mødeaktiviteter i KORA.

Baseret på DP’s Online Panels tidligere versioner og den tidligere bestyrelses kommentarer hertil, er der produceret et nyt udkast til overordnede retningslinjer inden for teknologiunderstøttede psykologydelser, som blev godkendt på BM den 28. oktober 2016. Retningslinjerne blev udgivet på hjemmesiden november 2016.

På Psykolognævnets årsmøde i januar 2017 holdt OP-udvalgets Kim Mathiasen oplæg om teknologibaserede psykologydelser og de nye retningslinjer. Det forventes, at Psykolognævnet vil se på, hvordan teknologibaserede psykologydelser i højere grad kan indgå i autorisationen.

4. Kvalitet, etik og kompetence er psykologernes vandmærke
RESSOURCER

Find retningslinjerne her.

Hør mere om retningslinjerne

Hør psykolog Iben Sejerøe-Szatkowski, medlem af Dansk Psykolog Forenings onlinepanel, fortælle om de nye retningslinjer for teknologiunderstøttede psykologydelser i forbindelse med lanceringen af dem.

Se mere her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge