5. Udvikling af kursusområdet
Det vil vi i perioden

5.1. Høj faglig kvalitet i uddannelse

Dansk Psykolog Forening viderefører udvikling af kursusområdet med henblik på at udvikle kurser og medlemsarrangementer, som er relevante for medlemmerne.

Dansk Psykolog Forenings kursusvirksomhed skal tilbyde kurser af høj faglig kvalitet.

Psykologforeningen skal fortsætte udviklingen af en kursusvirksomhed, der har et stort udbud af specialistuddannelseskurser og også har fokus på initiativer som:

  • Udvikling og afholdelse af kurser, konferencer og arrangementer inden for ikke-specialistrettede psykologfaglige emner
  • Mulighed for at agere hurtigt og indenfor overskuelig tid omsætte medlemmernes uddannelsesbehov til relevante uddannelsestilbud
  • Samarbejde med decentrale enheder om udvikling af fremtidsrettede kurser og arrangementer
  • Udvikling af undervisnings- og læringsformer
  • Udvikling og finansiering af videreuddannelse i partnerskab med eksterne interessenter
  • Vi skal undersøge og afprøve mulighederne for afholdelse af webinarer

Foreningens nuværende udbud af specialistuddannelseskurser ligger på omkring 50 kurser årligt. En fortsat udvikling af kursusvirksomhedens medlemstilbud vil betyde, at kursusvirksomheden fremover vil kunne udbyde yderligere 15–20 kurser, konferencer og faglige aktiviteter årligt. Udvikling og iværksættelse af et bredere kursusudbud indebærer tilførsel af ca. 1 nyt årsværk i sekretariatet.

Samlet set vil kursusvirksomheden, når forventet kursusindtægt fratrækkes, skulle tilføres ca. 283.000 kr. i 2016 og ca. 73.000 kr. i 2017. Der vil det første år skulle afsættes flere midler til igangsættelse af flere nye medlemstilbud, idet flere af dem først vil kunne forventes at give indtægt det efterfølgende år. Læs mere

Kurser afviklet af DP bør i videst muligt omfang være fritaget for moms. DP skal derfor undersøge mulighederne og som følge af denne undersøgelse tilpasse afvikling af kurser til de gældende regler for dette område, således at så mange kurser som muligt kan fritages for moms. DP er i denne forbindelse særligt opmærksom på, hvad der måtte være muligt for hhv. centrale og decentrale enheder. Læs mere

DP skal i den kommende generalforsamlingsperiode i et samarbejde mellem sekretariatets ansvarlige for TR-området og lederområdet,
Ledersektionen og Arbejdsmiljøudvalget udvikle og udbyde kurser om håndtering af psykisk arbejdsmiljø. Læs mere

DP skal tilbyde kurser/orienteringsdage for psykologer og ledere til understøttelse af autorisationsordningens kvalitetssikring. Læs mere

Følgende konkrete tiltag bringes i forslag:
Der afholdes kurser for psykologer, der starter på en autorisationsordning, gerne sammen med den ledelsesansvarlige for at tilrettelægge forløbet, hvor der er fokus på:

  • Fælles ansvar for kendskab til rammer (lovgivningen)
  • Målsætningen med autorisation
  • Vigtigheden af planlægning og sikring af, at autorisationen fører til reelle kompetencer. Læs mere

Dansk Psykolog Forenings kursusvirksomhed skal tilbyde kurser af høj faglig kvalitet.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge