Autorisationskurser

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

DP skal tilbyde kurser/orienteringsdage for psykologer og ledere til understøttelse af autorisationsordningens kvalitetssikring.

Følgende konkrete tiltag bringes i forslag: Der afholdes kurser for psykologer, der starter på en autorisationsordning, gerne sammen med den ledelsesansvarlige for at tilrettelægge forløbet, hvor der er fokus på:

  • Fælles ansvar for kendskab til rammer (lovgivningen).
  • Målsætningen med autorisation.
  • Vigtigheden af planlægning og sikring af, at autorisationen fører til reelle kompetencer.

KOMMISORIUM

Godkendt af bestyrelsen [09.04.2016]

Bestyrelsen godkender, at udvikling og afholdelse af kurser/orienteringsdage for psykologer og ledere til understøttelse af autorisationsordningens kvalitetssikring igangsættes og forankres politisk i Kursusudvalget.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af bestyrelsen [27.03.2017]

Der er inden GF 2018 udviklet og afholdt kursus/orienteringsarrangement for psykologer, der starter på en autorisationsordning – så vidt muligt med inddragelse af deres ledere i såvel tilrettelæggelse som deltagelse.

STATUS

Senest opdateret [27.09.2017]

Der er blevet afholdt to autorisationsarrangementer om “Hvordan bliver psykologen autoriseret og hvorfor er det umagen værd“, henholdsvis den 22. maj i København og den 6. juni 2017 i Aarhus.

Arrangementerne var velbesøgt med 64 deltagere i København og 40 i Aarhus.

Arrangementerne blev afholdt i samarbejde med Psykolognævnet, Netværk af Yngre Psykologer og Ledersektionen og var henvendt til både yngre psykologer og deres ledere.

5. Udvikling af kursusområdet

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge