Høj kvalitet i uddannelse

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Videreførelse af udvikling af kursusområdet med henblik på at udvikle kurser og medlemsarrangementer, der er relevante for medlemmerne

KOMMISORIUM

Godkendt af Bestyrelsen [09.04.2016]

Bestyrelsen godkender, at opgaverne med fortsat udvikling af kursusområdet igangsættes og politisk forankres i Kursusudvalget.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af Bestyrelsen [27.03.2017]

Psykologforeningen skal fortsætte udviklingen af en kursusvirksomhed, der har et stort udbud af specialistuddannelseskurser og også har fokus på initiativer som:

  • Udvikling og afholdelse af kurser, konferencer og arrangementer inden for ikke-specialistrettede psykologfaglige emner.
  • Mulighed for at agere hurtigt og inden for overskuelig tid omsætte medlemmernes uddannelsesbehov til relevante uddannelsestilbud.
  • Samarbejde med decentrale enheder om udvikling af fremtidsrettede kurser og arrangementer.
  • Udvikling af undervisnings- og læringsformer.
  • Udvikling og finansiering af videreuddannelse i partnerskab med eksterne interessenter.
  • Vi skal undersøge og afprøve mulighederne for afholdelse af webinarer

STATUS

Senest opdateret [27.09.2017]

Udover udvikling og udbud af ca. 50 specialistuddannelseskurser arbejdes der på udvikling og udbud af 15 – 20 nye faglige tilbud i form af kurser og gratis arrangementer. Der er bl.a. blevet afholdt og planlagt nye kurser inden for emnerne: Pårørende til mennesker med demens, Mænds sundhed, Hjernerystelse, Flygtningebørn, Suicidalitet, Motiverende interview, Parforholdet og Kommunikation med private virksomheder. For de gratis arrangementer er emnerne bl.a. Udtrapning, Autorisation, Funktionel medicin, Relationel koordinering og Supervision.

Flere af tilbuddene udbydes i partnerskab med eksterne instanser, som f.eks. Forum for Mænds Sundhed, Nationalt Videnscenter for demens og AC. Partnerskaberne afstedkommer nye og prismæssigt fordelagtige kursustilbud til glæde for medlemmerne. DP samarbejder også med de decentrale enheder om kursusvirksomheden. Bl.a. er der blevet afholdt dialogmøde om kursussamarbejde, og der tilstræbes tæt kommunikation i udviklingen af konkrete kurser og arrangementer, som kan have fælles interesse, fx med Netværk af Yngre Psykologer og Ledersektionen i planlægningen af fyraftensarrangement om autorisation.

Nye uddannelsestilbud udvikles med afsæt i aktuelle problemstillinger og emner, hvor medlemmerne kan integrere den nyeste viden i deres daglige praksis. Kursus med fokus på hjernerystelse og kursus med fokus på flygtningebørn og fyraftensarrangement om udtrapning af psykofarmaka er eksempler på sådanne tilbud. Alle tilbuddene har været særdeles efterspurgte blandt medlemmerne.

Der afprøves i perioden forskellige digitale læringsformer. Streaming af to fyraftensmøder er afprøvet, hvor medlemmer efterfølgende kan tilgå arrangementet digitalt på dp.dk on demand efter afholdelsen. Podcasts med syv psykologer, der præsenterer deres forskning, som strækker sig over angst og OCD, flygtningebørn, hjerneskader, ældreomsorg, psykiske arbejdsskader og sundhedspsykologi er produceret. Derudover planlægges afprøvning af forskellige former for webinarer.

Kursusvirksomhedens arbejde med udvikling af undervisnings- og læringsformer tager udgangspunkt i at anvende den nyeste forskning og undervisningspædagogiske viden på de kurser, DP udbyder. Der arbejdes løbende med udvikling af kursusbeskrivelser, evaluering af læringsmål samt med at styrke samarbejde og formidle ny pædagogisk viden til underviserne.

5. Udvikling af kursusområdet
RESSOURCER

Kursuskalender

Podcasts fra Årsmøde 2017

 


Psykologens rolle i udtrapning af psykofarmaka

Hent streaming af psykolog og Ph.D. studerende Anders Sørensens oplæg om sin forskning indenfor “Psykologens rolle i udtrapning af psykofarmaka”.

Streamingen stammer fra et fyraftensarrangement den 13. september 2017 i Dansk Psykolog Forening i Aarhus.

Se mere her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge