Justering af specialistuddannelserne

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Indsamling af beskrivelse af psykologiens udvikling, såvel teoretisk, praktisk og fagforeningsmæssigt. Hvordan har psykologien i Danmark udviklet sig? Indsamlingen kan fx ske ved registrering af eksisterende beskrivelser, opfordring af ældre og yngre medlemmer til at indsende fotos, materiale og dokumenter.

KOMMISORIUM

Godkendt af bestyrelsen [dato]

Bestyrelsen har i efteråret 2016 godkendt, at der over nogle måneder i foråret 2017 afvikles en historisk kampagne, der involverer medlemmerne i at fortælle foreningens, fagets og professionens historie. Indsamlingen af det historiske materiale vil også blive knyttet an til markeringen af foreningens 70 års jubilæum, der markeres i forbindelse med Årsmødet den 25. august 2017.

Følgende metoder og handlinger vil blive benyttet:

  1. Historiske citater i Psykologernes Nyhedsbrev, der skal vække medlemmernes interesse i historiefortællingen,
  2. Bloggen ’Fortæl en historie’ på www.dp.dk
  3. Billeder fra en svunden tid på www.dp.dk
  4. Formænd gennem tiden – et fælles foto af de seneste seks formænd
  5. Invitere medlemmer til aftenmøde, for at indsamle viden

Det er hensigten at afprøve en åben og samskabende metode, hvor medlemmerne er centrale for input og outcome.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af bestyrelsen [dato]

Medlemmerne skal have lyst til at bidrage med deres historiske viden. DP skal få indsamlet ’historisk gods’, der eventuelt kan benyttes i forbindelse med en udgivelse (festskrift) eller udstilling i forbindelse med 75 års jubilæet. Medlemmerne skal have indblik i fagets og foreningens udvikling og historie.

STATUS

Der arbejdes lige nu på at beskrive de krav vi har til hjemmesiden, så medlemmerne får mulighed for at uploade og dele deres historie eller billeder via en blog. Derudover er der blevet indscannet gamle fotos fra arkiverne, ligesom der er ved at blive fundet historiske citater, som vil blive bragt i Psykologernes Nyhedsbrev fra april 2017, hvor vi iværksætter indsamlingen og kommunikationen om projektet.

5. Udvikling af kursusområdet
RESSOURCER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Link

EVT. INFOBOKS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge