Kurser i psykisk arbejdsmiljø

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

DP skal i den kommende generalforsamlingsperiode i et samarbejde mellem sekretariatets ansvarlige for TR-området og lederområdet, Ledersektionen og Arbejdsmiljøudvalget udvikle og udbyde kurser om psykisk arbejdsmiljø.

KOMMISORIUM

Godkendt af Bestyrelsen [10.05.2016]

Der skal udvikles kurser om psykisk arbejdsmiljø for TR, AMR og Ledere:

  • Der skal være afviklet og evalueret mindst ét kursus.
  • Projektet tænkes sammen med TR, AMR og Ledere som ambassadør for psykisk arbejdsmiljø.
  • Der vil blive nedsat en baggrundsgruppe med forskere, repræsentanter fra AMU, Ledersektionen og L&S. Det sikres, at TR og AMR er repræsenteret i baggrundsgruppen.
  • Efter afvikling og evaluering af det første kursus, tages der på baggrund af den erhvervede viden stilling til det videre forløb mht. afvikling og indhold af eventuelt fremtidige kurser.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af bestyrelsen [10.05.2016]

At der er gennemført mindst ét kursus med forskningsbaseret viden om psykisk arbejdsmiljø, og at kurset er evalueret positivt af deltagerne på kurset.

STATUS

Senest opdateret [29.09.2017]

I et samarbejde med Ledersektionen og Arbejdsmiljøudvalget har sekretariatet arrangeret et to-dages kursus i psykisk arbejdsmiljø for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Undervisningen forestås af forskere fra Københavns Universitet. Formålet med kurset har været at dække manglerne i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse og bringer den nyeste forskningsbaserede viden om grundvilkår, udfordringer og mulige indsatser i forhold til det psykosociale arbejdsmiljø.

Til kurset er der udarbejdet nogle læringsvideoer, som du finder i boksen til højre.

Kurset blev gennemført i foråret 2017 med gode evalueringer og vil i 2018 blive forsøgt gentaget som en del af foreningens kursusprogram.

5. Udvikling af kursusområdet
RESSOURCER

Disse læringsvideoer er udarbejdet i tilknytning til kurset omtalt under status. De kan hjælpe arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere i deres arbejde.

Videoerne er lavet af Ernst Doets, autoriseret psykolog & Yun Ladegaard, psykolog og forsker på Københavns Universitet.


Need to know omkring psykisk arbejdsmiljø – lovgivning og Arbejdstilsynets rolle

Hvad er en psykisk arbejdsskade, hvornår skal det anmeldes og af hvem, hvad sker der efter anmeldelsen?

Pligter & Gode råd til TRIOen/MEDudvalget

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge