Moms på kurser

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Kurser afviklet af DP bør i videst muligt omfang være fritaget for moms

DP skal derfor undersøge mulighederne og som følge af denne undersøgelse tilpasse afviklingen af kurser til de gældende regler for dette område, således at så mange kurser som muligt kan fritages for moms. DP er i denne forbindelse særligt opmærksom på, hvad der måtte være muligt for hhv. centrale og decentrale enheder.

KOMMISORIUM

Godkendt af bestyrelsen [09.04.2016]

Reglerne for moms på kurser udredes i forhold til generalforsamlingsbeslutningen om, at kurser afviklet af DP i videst muligt omfang bør være fritaget for moms. Deloitte inddrages i arbejdet som momsspecialister. På baggrund heraf udarbejdes scenarier med henblik på at tilvejebringe et oplæg til drøftelse med Formandskollegiet på mødet 28. oktober 2016.

Bestyrelsen tolker GF-beslutningen som en intention om, at kurser først og fremmest skal være billigere for medlemmerne.

Bestyrelsen fremlægger tre scenarier til drøftelse med Formandskollegiet den 28. oktober 2016:
Scenarie 1: Moms på alle kurser som nu.
Scenarie 2: Fjernelse af moms på alle kurser.
Scenarie 3: Nedsættelse af kursusprisen med 12% for centralt udbudte kurser.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af bestyrelsen [10.06.2016]

Billigere kurser til medlemmerne.

STATUS

Opdateret senest [04.10.2017]

På baggrund af mødet med Formandskollegiet den 28. oktober 2016 besluttede Bestyrelsen at fastholde den nuværende model, således at alle kurser i DP regi fortsat inkluderer moms og samtidig at imødekomme den formodede intention bag GF-beslutningen om, at DP’s kurser skal være billigere ved at nedsætte prisen på alle DP’s centrale kurser med 12 procent. Prisreduktionen blev iværksat med virkning fra 1. januar 2017.

Beslutningen blev kommunikeret samtidigt den 23. januar 2017 til de medlemmer, der stillede forslaget om moms ved GF16, til kursusudvalget og specialistuddannelsesudvalget, Formandskollegiet og til den samlede medlemsskare. Sagen er afsluttet.

Bestyrelsen vil se på spørgsmålet om, om der evt. kan gives nyuddannede kandidater prisreduktioner på kurser eller andre økonomiske fordele, mens de er nye på arbejdsmarkedet. Spørgsmålet tages op i forbindelse med udarbejdelse af forslag til budget for 2018 -2019.

5. Udvikling af kursusområdet

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge