6. Arbejdsprogramudvalg 2016-2018
Det vil vi i perioden

Der oprettes i perioden 4 arbejdsprogramudvalg jf. vedtægter § 13 stk. 12 a og b.

6.1. Udvalg for Sundhedspsykologi

Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at sundhedsvæsenet anvender psykologer i forbindelse med behandling af somatisk syge borgere med henblik på at sikre bedre behandlingsforløb og  mere smidig rehabilitering.

Udvalg for Sundhedspsykologi består af mindst 5 medlemmer. Kriterierne for udvalgets sammensætning er, at det samlede udvalg bør afspejle de forskellige psykologiske kompetenceområder inden for sundhedspsykologi for både børn og voksne. Herunder repræsentanter for både forskning og praksis.

Udvalget bemandes af bestyrelsen efter høring af relevante decentrale enheder, med særlig vægt på indstillinger fra selskaber og sektioner inden for somatikken, dvs. Sundhedspsykologisk Selskab, Pædiatriske Psykologers Selskab, Selskab for Palliation og Onkologi samt Hospitalssektionen.

Udvalget skal understøtte foreningens arbejde med at fremme sundhedsvæsenets anvendelse af psykologer i forbindelse med behandling af somatisk syge borgere med henblik på at sikre bedre behandlingsforløb og mere smidig rehabilitering. Læs mere

6.2. Udvalg for Hjerneskaderehabilitering

Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at mennesker med erhvervet hjerneskade får adgang til psykologernes kompetencer med henblik på at sikre kvalificeret udredning og rehabilitering.

Udvalg for Hjerneskaderehabilitering består af mindst 5 medlemmer. Kriterierne for udvalgets sammensætning er, at det samlede udvalg bør afspejle de forskellige psykologiske kompetenceområder inden for hjerneskaderehabilitering, herunder repræsentanter for både forskning og praksis.

Udvalget bemandes af bestyrelsen efter høring af relevante decentrale enheder, med særlig vægt på indstillinger fra Neuropsykologisk Selskab, som under alle omstændigheder har ret til at udpege 1 medlem.

Udvalget skal understøtte foreningens arbejde med at fremme anvendelsen af psykologer i hjerneskaderehabilitering, så mennesker med erhvervet hjerneskade får adgang til psykologernes kompetencer. Læs mere

6.3. Udvalg for Gerontopsykologi

Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at psykologer i højere grad anvendes i kommunale indsatser for at sikre borgerne en god og sund alderdom.

Udvalg for Gerontopsykologi består af mindst 5 medlemmer. Kriterierne for udvalgets  sammensætning er, at det samlede udvalg bør afspejle de forskellige psykologiske  kompetenceområder inden for gerontopsykologi, herunder repræsentanter for både forskning og praksis.

Udvalget bemandes af bestyrelsen efter høring af relevante decentrale enheder, med særlig vægt på indstillinger fra Gerontopsykologisk Selskab, som under alle omstændigheder har ret til at udpege 1 medlem.

Udvalget skal understøtte foreningens arbejde med at fremme anvendelsen af psykologer i kommunale indsatser for at sikre borgerne en god og sund alderdom. Læs mere

6.4. Udvalg for Børns udvikling

Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at flere børn får en bedre start på livet gennem adgang til psykologisk indsats ved behov.

Udvalget for børns udvikling består af mindst 5 medlemmer. Kriterier for udvalgets  sammensætning aftales i samarbejde med relevante eksperter og KAPS. Udvalgets sammensætning bør afspejle de forskellige kompetenceområder inden for psykologisk viden om børns udvikling. Læs mere

Der oprettes i perioden 4 arbejdsprogramudvalg jf. vedtægter § 13 stk. 12 a og b.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge