Børns udvikling

6.4.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Udvalg for Børns udvikling

Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at flere børn får en bedre start på livet gennem adgang til psykologisk indsats ved behov.

Udvalget for børns udvikling består af mindst fem medlemmer. Kriterier for udvalgets sammensætning aftales i samarbejde med relevante eksperter og KAPS. Udvalgets sammensætning bør afspejle de forskellige kompetenceområder inden for psykologisk viden om børns udvikling.

STATUS

For status på Arbejdsprogramudvalgets arbejde inden for Børns udvikling, læs mere her:

1.8. Børns udvikling

6. Arbejdsprogramudvalg 2016-2018

Medlemmer:

Dea Seidenfaden, formand
Jane Maul
Mette Bork
Eva Malte Johansen
Tinna Wisborg Bach
Christina Halberg
Rebecca Russel
Gert Barslund
Sekretær Silja Henderson

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge