Gerontopsykologi

6.3.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Udvalg for Gerontopsykologi

Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at psykologer i højere grad anvendes i kommunale indsatser for at sikre borgerne en god og sund alderdom.

Udvalg for Gerontopsykologi består af mindst fem medlemmer. Kriterierne for udvalgets sammensætning er, at det samlede udvalg bør afspejle de forskellige psykologiske kompetenceområder inden for gerontopsykologi, herunder repræsentanter for både forskning og praksis.

Udvalget bemandes af bestyrelsen efter høring af relevante decentrale enheder, med særlig vægt på indstillinger fra Gerontopsykologisk Selskab, som under alle omstændigheder har ret til at udpege et medlem.

Udvalget skal understøtte foreningens arbejde med at fremme anvendelsen af psykologer i kommunale indsatser for at sikre borgerne en god og sund alderdom.

STATUS

For status på Arbejdsprogramudvalgets arbejde inden for Gerontopsykologi, læs mere her:

1.7 Gerontopsykologi

6. Arbejdsprogramudvalg 2016-2018

Medlemmer:

Merete Strømming, formand
Anna Aamand
Lars Larsen
Susanne Bollerup Overgaard
Gry Jungberg Møller Madsen
Laura Krogh Christensen
Iben Estrup Ljungmann
Sekretær Silja Henderson

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge